Andrea Černá

V zámecké obrazárně sedí dvě dámy s violoncelly, cembalista, houslisté a flétnisté. Letní slunce proniká na jejich pulty, na kterých leží první díl renesančních Intrád a tanců. Z ústředního obrazu na ně shlíží Amálie Juncker-Bigattová, která na zámku žila ještě ve třicátých letech. Jsou zavřená okna, protože venku pilně vrčí křovinořez,Continue Reading

Na třetím metodickém setkání v Holasicích jsme se věnovali především metodice zpěvu a hře na flétnu. Prohlubovali jsme techniku hry, zvědomovali jsme si správné nadechování veshodě s průběhem hudební fráze skladeb. Procvičovali jsme intervaly ve zpěvu pomocí sluchové analýzy s oporou piana i bez něj. Sobotní večer jsme si zpestřiliContinue Reading

Sticky

Milí hudební přátelé,rádi bychom Vám poděkovali za společné hudební prožitky v uplynulém roce a za všechna milá lidská setkání. Hudba je krásnou branou do vyšších dimenzí života a díky vedení Mojmíra Poláčka se jí můžeme společně, byť někdy jen na malou chvilku, dotknout. Dovolujeme si krátce shrnout, co se v letošnímContinue Reading

Už je to za námi! Naštěstí? Nene, naneštěstí! Bylo to prima. Hodně jsme procvičovali rytmizaci říkadel, interpretaci i zápis slyšeného. Sdíleli jsme osvědčené postupy z praxe školní i školkové. Procházeli jsme podrobně nejpoužívanější intervaly, večer jsme zpívali lidovky a hráli renesanční tanečky. U roztopeného (rodinného) krbu nám bylo zkrátka mile.Continue Reading

V rodinném sídle Collegia v Holasicích proběhl první z cyklu hudebně-metodických víkendů. I s kocourem Vítkem nás bylo celkem devět. Přes různé potřeby a očekávání účastníků se podařilo program přizpůsobit tak, že každý dostal možnost tvořit ze sebe. Pro další pokračování si účastníci odvezli mnoho podnětů, které mohou s dětmiContinue Reading