Na třetím metodickém setkání v Holasicích jsme se věnovali především metodice zpěvu a hře na flétnu. Prohlubovali jsme techniku hry, zvědomovali jsme si správné nadechování veshodě s průběhem hudební fráze skladeb. Procvičovali jsme intervaly ve zpěvu pomocí sluchové analýzy s oporou piana i bez něj. Sobotní večer jsme si zpestřili promítáním fotek z historie Pištibandu a  Collegia pro arte antiqua. Krmili jsme ovečky a kocour Vítek nám názorně ukazoval, že v lednu je nejlépe, přes všechny krásy a lákadla přírody, v teple doma. Úkoly na příště a podrobný obsah semináře je tady.