Pištiklub je společenství talentovaných mladých hudebníků shromážděných kolem flétnové třídy zakladatele pištického hnutí Mojmíra Poláčka. Světlo světa spatřil poprvé v roce 1983 v Letovicích, odkud se však záhy přestěhoval do Brna. Za léta existence jím prošlo mnoho desítek muzikantů. Kromě hudebních aktivit ve škole i mimo ni nabízí další vyžití ve volném čase spojené s pohybem, hrami, řemesly, poznáváním památek a krajiny i nových zajímavých lidí.

Členy jsou tedy dítky a mladí lidé hrající s vervou na hudební nástroje, rádi však tvořící také výtvarně a ke všemu ještě s oblibou pobývající v dobré partě. Přidat se může každý, kdo zvládne zpaměti zahrát či zazpívat aspoň 10 písniček a k tomu dokáže připravit vlastnoručně výtvarně a ještě zajímavě vyvedenou přihlášku.

O víkendech či o prázdninách je základnou Pištiklubu Rodinná usedlost u Poláčků v Holasicích, která nabízí nejen potřebné zázemí pro hraní všeho druhu, ale také úkryt před nepohodou s možností vaření a vcelku pohodlného nocování.

Základním poznávacím znamením člena Pištíklubu je vlastnictví Pištíků – to jsou malé odznaky fungující jako doklad narůstajících schopností. Modré pištíky prokazují sběhlost a šikovnost v hudební oblasti, hnědé potom odpovídají dovednostem při hrách a poznávání světa mimo školu a hudební svět.

Donedávna byli nejstarší členové Pištiklubu soustředěni v kapele Pištiband, která měla 18 členů.

Pištiband na Adventním jarmarku v Liberci v prosinci 2017

V covidových časech bylo však pravidelné zkoušení Pištibandu velmi obtížné a jeho členové pozvolna opustili zobcové flétny ve prospěch náročnějších dechových nástrojů. Logickým vyústěním pak bylo ustavení nástupnické party Pištibandu – Studentské harmonie, která názvem i repertoárem vyhovuje více současnému obsazení. STUHA – jak zní zkrácený název souboru – pravidleně zkouší v Základní umělecké škole Pavla Křížkovského v Brně – Komíně.

Stuha v aktuálním obsazení v dubnu 2022

Namísto někdejšího Pištiklubu, který pracoval ve víceméně flétnovém obsazení více než sem let, se na svět od září 2021 pozvolna klube Pištiband junior složený z nadějného zobcoflétnového potěru.