Notové edice Collegia pro arte antiqua

Vokální a vokálně-instrumentální hudba
Od počátku existence Collegia pro arte antiqua vznikají na jeho půdě četné notové edice připravované pro jednotlivé letní projekty soustřeďující se na studium a interpretaci staré hudby. Nejdříve to byla v polovině 90. let vydání dosud nepublikovaných a tudíž nedostupných autorů české nebo v čechách unikátně dochované raně barokní hudby (Michna, autoři Kroměřížské sbírky). Připravovány byly z poskytnutých spartací pana Michaela Pospíšila. Noty a party posloužily jako provozní materiál především pro účastníky interpretačních kurzů, které posléze přerostly ve Slavnosti Adama Michny z Otradovic pořádané Collegiem v Jindřichově Hradci (1999 – 2001).
Dlouhodobé angažmá vedoucího Collegia v hudební přípravě budoucích učitelů waldorfských škol se stalo motivem pro shromáždění elementárních skladeb pro čtyřhlasé sborové zpívání. Z tohoto materiálu vznikly tři sborníky s názvem Teď proměnami hlasu.

Zpěvníky lidových písní
Členové Collegia se po řadu let snaží vytvořit ucelený repertoár pro jednotlivá období ročního běhu a výroční slavnosti. Vznikla tak poměrně bohatá zpěvníková kolekce využívaná například kluby maminek nebo waldorfskými školami a jejich učiteli.

Instrumentální hudba
Zásluhou hudebně – pedagogického programu Collegia vznikla potřeba soustředit a upravit skladby v různých stupních obtížnosti pro dětské nástrojové soubory. K dispozici je tedy stále se rozšiřující kolekce zatím převážně renesančních a raně barokních skladeb.

“Orffovské” skladby
Muzicírování s dětmi a mladými lidmi přivodilo pedagogický i hudební zájem o odkaz kompoziční odkaz německého skladatele Carla Orffa a jeho českých následovníků (P. Jurkovič, P. Eben, I. Hurník a další). Postupně byl shromážděn a částečně nově vytvořen osvědčený repertoár k doprovodu hudebních a výročních slavností.

Po osobní telefonické domluvě je možné pro zvláštní potřebu připravit individuálně transponované jednotlivé hlasy.


Využijete-li možnost stažení notových materiálů, budeme vděčni za poskytnutí libovolného finančního příspěvku na účet Collegia. Umožníte tím rozšířit další nabídku hudebnin.  


Objednací list můžete zaslat na tuto adresu.