Hudební vzdělávání je prioritou Collegia od samého počátku jeho existence. Jeho zásluhou působí dnes řada současných i minulých členů jako kvalifikovaní šiřitelé hudební osvěty nebo se hudbě věnují profesionálně v interpretační nebo pedagogické sféře.

Collegium nabízí několik hudebně-vzdělávacích formátů od ryze profesních (např. Metodický vzdělávací seminář pro hudební pedagogy) až po prožitkové (Letní hudební pobyt rodin).