Hudební vzdělávání je prioritou Collegia od samého počátku jeho existence. Zásluhou dlouholetého důrazu na výchovu muzikantského dorostu působí dnes řada současných i minulých členů jako kvalifikovaní šiřitelé hudební osvěty nebo se hudbě věnují profesionálně v interpretační nebo pedagogické sféře.

Collegium nabízí několik hudebně-vzdělávacích formátů od ryze profesních až po prožitkové.

  • V době koronavirové pandemie poskytovala individuální hudební průpravu e-learnigová platforma
    Flétniárium II.