Rodinná usedlost v Holasicích byla pořízena v roce 2009 Zuzkou a Radimem Poláčovými s úmyslem vytvořit tu zázemí pro odpočinek i aktivní prožití volného času vlastní rodiny. Vzhledem k rozsáhlosti stavby i a jejímu tehdejšímu stavu se rozhodli nabídnout část prostor Colegiu pro arte antiqua, které bude formou nájmu a tvorbou programu podílet na obnově a využití stavby. Současně s Collegiem tu našli domov v roli správců, po přiblížení z Broumova a Semil, i Mojmír Poláček s Maruškou Tumovou.

Původní zemědělská usedlost vzniklá zřejmě někdy v průběhu 19. století má čtvercový půdorys s vnitřním uzavřeným nádvořím. Z jedné strany navazuje ulicovou frontou na sousední dům, na druhé straně byla stavba donedávna koncovým stavením Holasic, malé osady čítající 15 domů. Kromě dvou skromných bytů disponovala chlévy, sklepy, dvěma stodolami, nářaďovnou a dílnou. Přináleží k ní zahrada, louka a sad v celkové výměře asi 5 000 m2. Dům byl našimi předchůdci posledních dvacet let využíván víceméně jako chalupa. Kromě uložení původního vybavení pro zemědělské práce tu původní majitel deponoval v 90. letech 20. století část “pokladů” a materiálu z rušících se strojírenských podniků v Brně.

Stav domu umožňoval okamžité nastěhování, nicméně, jak se později ukázalo, většina instalací i některé konstrukce byly za zenitem své životnosti. V minulosti prošla stavba řadou dílčích úprav a modernizací, které bezpečně skryly vše, co mohlo být na usedlosti hezké nebo zajímavé. Přesto její zasazení do vcelku zajímavé krajiny, vlastní dispozice i poloha nedaleko Brna odpočátku nabízela řadu rozvojových příležitostí. Souhrn těchto pozitiv se stal hlavní motivací k celkové rehabilitaci nemovitosti vedoucí k pozvolnému nalezení nové tváře i využití.

Roky 2009 a 2010 byly věnovány vyklízení všecho nepotřebného, zkultivování poměrně zplanělých pozemků a vybudování jednoduchého zázemí pro trvalé bydlení i víkendový pobyt rodiny Poláčkovy. Podařilo se také odstranit havarijní stav některých dřevěných konstrukcí ve dvoře.

V roce 2011 noví uživatelé po zkušenostech dvou zim započali s ideovou a projektovou přípravou. Současně došlo k vybudování základního odvodnění a odkanalizování domu. V nářaďovnách bylo nutno se rozloučit s prašnými hliněnými podlahami a vznikla zde v jejich části nová dílna.

Po dokončení plánování rekonstrukcev přinesl rok 2012 výměnu střech nad jednou ze stodol a nad bývalými chlévy jako příprava pro půdní vestavbu. Zároveň byla původní stáj a přilehlá komora proměněna pro společné pobývání domácích i přátel.

Největší stavební ruch jsme odbyli v roce 2013, kdy došlo k sanaci a odvlhčení všech obytných ploch, kompletní výměnu rozvodů, instalací a vybudování hostinských prostor v podkroví. Vznikl tak pohodlný byt pro správcovský pár, víkendový byt pro rodinu Radima Poláčka a kompletní zázemí rozmanité činnosti Colegia i pro pobyt hostů.

Přes množství vynaloženého času, úsilí i finančních prostředků zbývá do finále stavebních úprav ještě asi třetina prací. Nicméně tento stav umožňuje započít s řadou plánovaných aktivit. Dohotovení díla formou “za pochodu” nás bude zaměstnávat jistě ještě několik let, ale oživení usedlosti i okolí považujeme za nejméně stejně důležité, jako samotnou stavební obnovu. Současně budeme další funkce a dílčí úpravy domu přizpůsobovat zkušnostem z provozu a činností, které se podaří v Holasicích uvést v život.

Přátele a hosty prosíme tedy o shovívavost a současně jsme otevřeni novým pohledům a podnětům jak k programové náplni, tak i vizuální či provozní podobě rodinné usedlosti.


Ke shlédnutí je připraveno několik snímků z poslední “historie” rodinného statku.