Kurz Rudolf Steiner

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
10. – 12. 11. 2023

 • zavedení kánonů Benedictus a Každé ráno z Kánonické knihy I
 • opakování a opětovné zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – zavedení nového tónu c2,
 • vytváření vlastních dvou a třítónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků
 • rytmizace říkadel v sudém a lichém metru ze IV. oddílu publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • rytmizace říkadel ve třech tempových úrovních v I. oddílu publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • společný zpěv písniček ze sborníku Podzimní písničky

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • procvičovat na flétně nové tóny C-H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých tří- nebo čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • podle sluchu si osvojit písničky Halí, belí a Běžela ovečka (Kohútik jarabý)
 • rytmizovat říkadla z oddílu I a IV publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením

Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou

 • zobcové flétny
 • Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • hudebníci čelovky nebo klipová světýlka na notové puty (např. zde)

HH – (Hudební Hujeři)

Hudební Hujeři mohou tentokrát výrazně přispět hrou v “Kapele” ke zdárnému průběhu Vánoční slavnosti, která se uskuteční v sobotu 9. prosince 2023 ve 20 hodin. S předstihem se mohou naučit hrát vhodný hlas z písniček uvedených v programu. Pro tuto přípravu jsou k dispozici notové materiály.


Archiv obsahů studia a doporučení k domácí přípravě

V případě, že jste se nemohli opakovaně zúčastnit výuky hudby v semináři, naleznete potřebné dřívější přehledy našeho hudebního snažení od začátku semináře v roce 2023 zde.


Ti z vás, kterým ani tak nestačí seminární porce hudby, mohou navíc rozšířit svoje dovednosti a nebo si způsobit další hudební zážitek při pravidelných Pátečních zpívánkách.

Jinou formou hudebního vyžití je účast na prožitkových setkáních skupiny VIWA.


Písně, cvičení a metodický materiál

NázevPartitura Pdf
Texty k rytmickým a melodickým cvičením Pdf