Kurz Rudolf Steiner

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
10. – 12. 5. 2024

 • zavedení kánonů Jubilate et cantate a Jubilate coeli a Veni creator z Kánonické knihy I
 • opakování ryrmizace básnického textu (Hudební praktikum I – str. 19)
 • ťukalíza s dřevěnými “párečky”, rytmické hry v kruhu, střídavý takt v písničce Sedlák, sedlák
 • zdokonalování ve hře na zobcovou flétnu – opakování tónů v levé i pravé ruce, důkladné zažití písniček na pět tónů a jejich postupná transpozice do tóniny D-dur za pomocí Fistulky (fis1)
 • společný zpěv a hra na flétnu písniček ze sborníku Narodil sa nám svatý Ján

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů
 • procvičovat na flétně všechny tóny c1- d2 vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých tří – nebo čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • podle sluchu či z not Narodil sa nám svatý Ján si osvojit písničky Pověz ty mně, milý svatý Jane, Když jahody trhala
 • Zkoušet si podle sluchu a posléze i z not zahrát v rámci tónů g-a-h-c-d a posléze v rozsahu tónů d-e-fis-g-a známé písničky na dva – 5 tónů z přiloženého seznamu
 • vytvoření dvoutónovémelodizace říkanky Vašek Pašek pod rytmickým základem

Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou

 • notový sešit – nejlépe formátu A4
 • zobcové flétny
 • Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • Hudební praktikum I
 • Vypracovaný domácí úkol Vašek pašek – viz předešlý odstavec

HH – (Hudební Hujeři)

Hudební hujeři mají dovolenou, na Fořtu si vše bohatě vynahradí.

Pravidelně je možné zapojit se do společného vyhrávání před sobotní přednáškou.
Ti, kdo se hodlají přidat, nastudují pečlivě vhodný hlas ze str. 22 – 24 ze sborníku
Nejsnadnější intrády a tance (flétny).
Nejsnadnější intrády a tance (smyčce).


Archiv obsahů studia a doporučení k domácí přípravě

V případě, že jste se nemohli opakovaně zúčastnit výuky hudby v semináři, naleznete potřebné dřívější přehledy našeho hudebního snažení od začátku semináře v roce 2023 zde.


Ti z vás, kterým ani tak nestačí seminární porce hudby, mohou navíc rozšířit svoje dovednosti a nebo si způsobit další hudební zážitek při pravidelných Pátečních zpívánkách.

Jinou formou hudebního vyžití je účast na prožitkových setkáních skupiny VIWA.


Písně, cvičení a metodický materiál

NázevPartitura Pdf
Texty k rytmickým a melodickým cvičením Pdf
Písničky na 2 – 5 tónů Pdf
Hudební praktikum I Pdf