Během ne příliš intenzivní práce Pištibandu v době covidové pandemie se soubor zvolna přerodil ve Studentskou harmonii. Důvodem byl definitvní přechod převážné většiny členů ze zobcových fléten na náročnější dechové nástroje.

S některými – i dlouholetými – členy jsme se rozloučili, protože přestup na střední školy jim neumožňoval další pravidelnou spolupráci.

Aktuální obsazení souboru v sezoně 2021 – 2022

Tenorová zobcová flétna: Bára Woznicová

Příčné flétny: Maruška Mejzlíková, Sára Lipková

Hoboje: Bjeta Poláčková, Martin Možný

Klarinet: Jana Hlaváčková, Bára Machátová

Fagoty: Michal Možný, Jeník Mejzlík

Housle: Hedvika Mojdlová, Petra Mattušová, Ondřej Gratcl

Violoncello: Sabina Hytychová, Ondřej Borkovec

Kontrabas: Mojmír Vlach

Maestro di Capella: Mojmír Poláček