Studentská harmonie je instrumentální soubor mladých muzikantů sestavený převážně z někdejších nebo současných žáků a studentů flétnové třídy Mojmíra Poláčka. Tomuto hráčskému uskupení původně předcházel Pištiband (2014 – 2021) – tedy dětský ansámbl složený až na výjimky ze zobcových fléten.

Postupem doby a s přibývajícím věkem četní flétnisté postoupili nejen do věkové kategorie studentů, ale píšťaly postupně vyměnili za příčné flétny, hoboje, klarinety nebo fagoty.

Pro větší pestrost a barevnost výsledného zvuku hostují v souboru také 4 hráči na smyčcové nástroje.

Aktuální obsazení souboru v sezoně 2022 – 2023

Flétny: Maruška Mejzlíková, Sára Lipková, Bára Woznicová

Hoboj: Martin Možný

Klarinety: Jana Hlaváčková, Bára Machátová

Fagoty: Michal Možný, Jeník Mejzlík

Housle: Hedvika Mojdlová, Jindra Vlach

Violoncello: Ondřej Borkovec

Kontrabas: Mojmír Vlach

Vrchní šikovatel: Mojmír Poláček

Plán zkoušek na nejbližší období

Sem zapisujeme naše časové možnosti