Sopránové zobcové flétny: Ada Dadáková, Sára Lipková, Lucie Vyskočilová, Gabriela Cejpková, Martin Možný

Altové zobcové flétny: Bára Machátová, Jana Hlaváčková

Tenorové zobcové flétny: Bára Woznicová, Jan Mejzlík

Příčné flétny: Maruška Mejzlíková, Sára Lipková, Anička Tkadlčíková

Hoboj: Bjeta Poláčková

Klarinet: Jana Hlaváčková

Basová flétna, fagot: Michal Možný

Housle: Hedvika Mojdlová, Kryštof Sobotka

Violoncello: Sabina Hytychová, Ondřej Borkovec

Kontrabas: Mojmír Vlach

Maestro di Capella: Mojmír Poláček