Obsah vyučování hudby

Pravidelnou součástí Semináře waldorfské pedagogiky v Praze je vyučování hudby.

V průběhu přípravného prosemináře (1. rok studia) jsou účastníci vedeni k zážitku základních prvků hudebního projevu – tj. metra, rytmu, intonace, tempa, formy a výrazu. Seznámí se se základy hudebního zápisu a učiní první kroky ve hře na sopránovou zobcovou flétnu.

V prvním roce řádného semináře (2. rok studia) je důraz kladen na další rozvoj dovedností získaných v přípravném studiu. Ty zde najdou již konkrétní využítí při vlastní jednoduché tvořivé práci při rytmizaci a melodizaci textů v pentatonice i diatonice. Vyučování se prakticky i teoreticky dotýká metodických a didaktických aspektů výuky hudby v 1. – 5. ročníku waldorfské školy. Účastníci zároveň získávají přehled o vhodném repertoáru a formách hudebního vyžití ve škole a v rodině. Druhý rok studia vrcholí zpracováním zpěvníku s deseti vlastními písničkami.

Druhý rok řádného semináře (3. rok studia) prohlubuje a kultivuje uměleckou stránku vlastního hudebního projevu účastníků ve vícehlasém zpěvu a v souborové instrumentální hře. Vede současně k vlastní instruktivní tvorbě s využitím orffova instrumentáře a dalších dostupných nástrojů. Seminář může být zakončen závažnějším vokálně instrumentálním dílem v nastudování účastníků.

Hudební aktivity semináře vede Mojmír Poláček, absolvent konzervatoře a oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby na Masyrykově univerzitě v Brně s více než třicetiletou hudební a pedagogickou praxí. V současnosti vyučuje hudbu na Gymnáziu s uměelckou profilací P. Křížkovského stejnojmenné Základní umělecké škole v Brně – Komíně.