Databáze drobných sakrálních památek na Broumovsku

Mezi léty 1997 – 2009 se Collegium pro arte antiqua dočasně přesunulo do broumovského výběžku, aby tu uskutečnilo řadu aktivit směřující k dokumnetaci a revitalizaci historického dědictví.

Podrobnosti o této etapě v historii společnosti jsou v kusé formě k dohledání v archivních záznamech.

Databáze je prací desítek studentů a dalších dobrovolníků vzniklou v letech 1999 – 2006 jako jeden z hlavních výstupů projektu Zapadlými cestami minulosti. Zahrnuje všechny katastry Broumovské kotliny, větší část území Teplicka a Adršpašska a dílčí výsledky průzkumu v okolí Police nad Metují. Zaznamenán byl doposud výskyt 335 více či méně dochovaných staveb. Zde zveřejněná základní data jsou jen částí shromážděného materiálu, který ve své úplnosti obsahuje u převážné části objektů další popisná data a především detailní fotografickou dokumentaci.

Databáze má vlastní stránku.