Vokálně-instrumentální ansámbl Waldorfského semináře v Praze (VIWA) vás zve na

Páteční hudební podvečery
ve Waldorfské škole v Praze – Jinonicích

Otevřená skupina milců sborového zpěvu se schází zpravidla dvakrát měsíčně při příležitosti seminářů waldofské pedagogiky v eurytmickém sálu Jinonické waldorfské školy.

Na společných zkouškách se ve školním roce 2021 – 2022 setkáne v těchto termínech:

2021: 24. 9., 1.10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 10. 12.

2022: 14. 1., 11. 2., 11.3., 25. 3.,  22. 4., 13. 5.

Pravidelný čas setkání je 17 – 18,30

Potřebné notové i zvukové materiály k domácí samostatné přípravě naleznete zde.

Na společné zpívání se těší
Mojmír Poláček