Seminář Rudolf Steiner

Archiv obsahů vyučování a doporučené domácí práce


V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
12. – 14. 4. 2024

 • zavedení kánonů Jubilate et cantate a Surrexit Dominus vere z Kánonické knihy I
 • opakování šestnáctinových not pomocí cvičení Hrátky s rytmem (Hudební praktikum I – str. 7)
 • ťukalíza s dřevěnými “párečky”, rytmické hry v kruhu
 • vlastní tvorba rytmizace říkadel (Hudební praktikum I – str. 17 – 19)
 • zdokonalování ve hře na zobcovou flétnu – zavedení nového tónu Ferda (f1), důkladné zažití písniček na pět tónů a jejich postupná transpozice do tóniny D-dur za pomocí Fistulky (fis1)
 • společný zpěv a hra na flétnu písniček ze sborníku Zelenej se doubečku

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů
 • procvičovat na flétně všechny tóny c1- d2 vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých tří – nebo čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • podle sluchu či z not Zelenej se doubečku si osvojit písničky Vyjdi, vyjdi sluníčko, Vozilo se na jaře, Jarní a Na naší zahrádce
 • Zkoušet si podle sluchu a posléze i z not zahrát v rámci tónů g-a-h-c-d známé písničky na dva – 5 tónů z přiloženého seznamu
 • praktické zažití rytmického členění s hlasitým počítáním – Hrátky s rytmem I (Hudební praktikum I – str. 7)

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
15. – 17. 3. 2024

 • zavedení kánonů Vítejte všichni přátelé z Kánonické knihy I
 • zavedeí šestnáctinových not a jejich zažití pomocí cvičení Hrátky s rytmem (Hudební praktikum I – str. 7)
 • ťukalíza s dřevěnými “párečky”, rytmické hry v kruhu
 • zažití elementární rytmizace říkadel a básnického textu (Hudební praktikum I – str. 17 – 19) a praktického využití v Partnerských konstelacích (Hudební praktikum I – str. 20)
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – zavedení nového tónu fistulka (fis1)
 • společný zpěv písniček ze sborníku Zelenej se doubečku

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • procvičovat na flétně nové tóny c-d-e-fis-g-a-h-c2-d2 – vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých tří – nebo čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • podle sluchu si osvojit písničky Zlatá brána a Černé oči
 • Zkoušet si podle sluchu a posléze i z not zahrát v rámci tónů g-a-h-c-d známé písničky na dva – 5 tónů z přiloženého seznamu
 • praktické zažití rytmického členění s hlasitým počítáním – Hrátky s rytmem I (Hudební praktikum I – str. 7)

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
16. – 18. 2. 2024

 • zavedení kánonů Od východu slunce a Viva la musica z Kánonické knihy I
 • osvojení pomlk v hudbě (Hudební praktikum I – str. 5)
 • praktické zažití rytmického členění s hlasitým počítáním – Hrátky s rytmem I (Hudební praktikum I – str. 6)
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – zavedení nového tónu c1 (spodní Cecilka)
 • vytváření vlastních dvou a třítónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“) a následné procvičování na flétně formou posouvání po stupních nahoru a dolů v rozsahu tónů c1 – d2
 • osvojení a zažití notového zápisu tónů d-e-g-a-h-c-d
 • společný zpěv písniček ze sborníku Masopustní muzika

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • procvičovat na flétně nové tóny c-d-e-g-a-h-c-d vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých tří – nebo čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • podle sluchu si osvojit písničky Zlatá brána a Černé oči
 • Zkoušet si podle sluchu a posléze i z not zahrát v rámci tónů g-a-h-c-d známé písničky na dva – 5 tónů z přiloženého seznamu
 • nastudovat a procvičit
 • Hrátky s rytmem I a Rytmizace říkadel (
 • praktické zažití rytmického členění s hlasitým počítáním – Hrátky s rytmem I (Hudební praktikum I – str. 6 a 17)

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
19. – 21. 1. 2024

 • zavedení kánonů Cantate Domino a Da pacem Domine z Kánonické knihy I
 • procvičení rytmického členění celá – půlová – čtvrťová – osminová nota (Hudební praktikum I – str. 5)
 • praktické zažití rytmického členění s hlasitým počítáním – Hrátky s rytmem I (Hudební praktikum I – str. 6)
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – zavedení nového tónu e1 a d1 Evička a spodní Davídek)
 • vytváření vlastních dvou a třítónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“) a následné procvičování na flétně formou posouvání po stupních nahoru a dolů v rozsahu tónů e1 – d2
 • osvojení a zažití notového zápisu tónů g-a-h-c-d
 • společný zpěv písniček ze sborníku Zpívánky I

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • procvičovat na flétně nové tóny d-e-g-a-h-c-d vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých tří – nebo čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • podle sluchu si osvojit písničky Maličká su a To je zlaté posvícení (viz také Písničky a říkadla na 2 – 5 tónů)
 • Zkoušet si podle sluchu a posléze i z not zahrát v rámci tónů g-a-h-c-d známé písničky na dva – 5 tónů z přiloženého seznamu
 • rytmizovat a melodizovat říkadla z oddílu I a IV publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
8. – 10. 12. 2023

 • zavedení kánonů Gloria in excelsis Deo a Pějme Pánu z Kánonické knihy I
 • opakování a opětovné zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • zavedení rytmického členění celá – půlová – čtvrťová – osminová nota a jeho praktické zažití
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – zavedení nového tónu d2 Davídek)
 • vytváření vlastních dvoutónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“) a následné procvičování na flétně formou posouvání po stupních nahoru a dolů v rozsahu tónů g1 – d2
 • společný zpěv písniček ze sborníku Hopsa pacholátka

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • procvičovat na flétně nové tóny D-C-H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých tří- nebo čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • podle sluchu si osvojit písničky Halí, belí a Běžela ovečka (Kohútik jarabý) a Sedí Liška pod dubem
 • Zkoušet si podle sluchu zahrát v rámci tónů D – G známé písničky na dva – 5 tónů z přiloženého seznamu
 • rytmizovat říkadla z oddílu I a IV publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičenímV čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
10. – 12. 11. 2023

 • zavedení kánonů Benedictus a Každé ráno z Kánonické knihy I
 • opakování a opětovné zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – zavedení nového tónu c2,
 • vytváření vlastních dvou a třítónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků
 • rytmizace říkadel v sudém a lichém metru ze IV. oddílu publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • rytmizace říkadel ve třech tempových úrovních v I. oddílu publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • společný zpěv písniček ze sborníku Podzimní písničky

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • procvičovat na flétně nové tóny C-H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých tří- nebo čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • podle sluchu si osvojit písničky Halí, belí a Běžela ovečka (Kohútik jarabý)
 • rytmizovat říkadla z oddílu I a IV publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
20. – 23. 10. 2023

 • zavedení kánonů Už vstávejte, vy spáči, Salvator mundi a Magnificat
 • opětovné zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • úvod do hry na zobcovou flétnu – správné nasazení tónu, zavedení tónů H-A-G
 • vytváření vlastních rytmicko-melodických motivků na procivčení těchto tónů (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • rytmizace říkadel v sudém a lichém metru ze IV oddílu publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • společný zpěv písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách a Podzimní písničky

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • procvičovat na flétně nové tóny H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • rytmizovat říkadla z oddílu V publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
29. 9 – 1. 10. 2023

 • zavedení kánonů Dobrý den, Radostně zpívej, Vítáme tě, krásné ráno a Gloria tibi Domine
 • zavedení a zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • seznámení s obsahem hudebního vyučování na semináři
 • vzájemné představené účastníků semináře a jejich hudebních zkušeností
 • společný zpěv písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách
 • vytváření rytmického doprovodu písní hrou na tělo

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. nástrojovou hru (kdo umí) u nově zvedených kánonů a písniček s rytmickým doprovodem
 • vyprostit ze zapomění nebo pořídit zobcovou flétnu

Pravidelně je možné zapojit se do společného vyhrávání před sobotní přednáškou.
Ti, kdo se hodlají přidat, nastudují pečlivě vhodný hlas ze str. 6 – 8 ze sborníku
Nejsnadnější intrády a tance (flétny).
Nejsnadnější intrády a tance (smyčce).