Myšlenkové podněty pro vznik waldorfského školství přinesl ve 20. letech minulého století Rudolf Steiner. Tento otec antroposofie a duchovní vědy položil základy nejen tomuto školskému proudu, ale zasáhl svými myšlenkami plodně i do řady dalších odvětví lidského konání.

V České republice se waldorfské školství zrodilo brzy po celospolečenských změnách v roce 1989. Již v roce 1990 probíhal z podnětu a pod vedením Dr. Tomáše Zuzáka první seminář pro učitele a zájemce o waldorfskou pedagogiku. Z impulzu tohoto snažení vznikly v roce 1992 první mateřské a základní školy. Dnes jich v naší zemi vyučuje celkem 12 a další se intenzivně připravují k otevření. Rozšiřují tak početnou rodinu asi 800 těchto zařízení rozesetých dnes po všech kontinentech světa.

Podrobnosti o ideovém, pedagogickém i personálním pozadí této pedagogiky a praktický vhled do dění kolem škol můžete získát nahlédnutím na adresu waldorf.cz nebo iwaldorf.cz. Tamtéž lze získat odkazy na podobná zařízení v celém světě.