Sluštice, březen 2024

V březnu jsme především opakovali zažité skladby: Loutna česká (včetně IV. Svatební prstýnek – Kleopatra), především je nutno cvičit ritornel Andělského přátelství, který se nám stále nedaří prakticky v žádném hlase:-)

Provětrali jsme Intrády a tance I., osvěžili jsme písně z Taizé, Písně synů Izraele (str. 3, 7, 8, 9, 10 (!), 12 a 17 + kánony na konci sešitku) a užili jsme si lidový večer se Zpívánkami.

Po dvouleté pauze jsme se vrátili k zelenému sešitku Tvorba melodie nad harmonickým ostinátem a připomněli si některé groundy. Ty sice nejsou nahrané, ale k domácímu cvičení improvizace lze stále využít youtubový playlist.

Sluštice, únor 2024

Společně s některými začátečníky jsme se vrátili ke kořenům a projeli Intrády a tance z 16. a 17. století: Méně pokročilí hráči cvičí doma svůj hlas tak, jak je psaný, zkušenější muzikanti se mohou trénovat ve vlastních diminucích. Projeli jsme prakticky vše od strany 14 až ke Květinovému tanci.

Podobným způsobem je možno naložit s Antologií renesančních melodií, kde jsou již diminuce vypsané.

Ze zpívaných věcí jsme provětrali kánony z první kánonické knihy. Z méně zpívaných kousků jsme se naučili Miserere nostri (str. 12) a Musica est Dei (str. 11)

Provětrali jsme Písně synů Izraele (str. 3, 4, 8, 10, 12) Zejména El Haderech (str. 10) je poměrně zapeklitá věc, kde není jednoduché se zorientovat.

Z Loutny české nám stále zůstává k procvičování I. Předmluva, II. Povolání duchové nevěsty, III. Matky Boží slavná Nadaní, nově jsme zavedli IV. Svadební Prstýnek (pozor – v ritornelu je překlep v prvním hlase na konci, jsou tam 2x čtvrtka “g” pod legatem přes takt). Za bezpečně probrané se považuje IX. Andělské přátelství a XI. Den svadební (jsme si vědomi, kde je F a kde Fis:-)

Pro radost si hrajeme a zpíváme písně Taizé včetně sólíček.

Canzony jsme tentokrát z bezpečnostních důvodů vynechali, zůstávají nám však v repertoiru.


Holasice, leden 2024

V Holasicích vyvstaly následující skladby jako domácí úkoly pro samostatné studium:

 • Ze sešitu Tance a Intrády III: Pavane – La Venissiene (str. 11) a Mon Desir (stra. 12) Hlavně v sopránových hlasech je potřeba získat jistotu a lehkost prstů
 • V Michnově Loutně jsme u skladby II. Povolání duchové nevěsty určili sólisty, zpíváme už celý text. Anděla zpívá Míla s Monikou; Adama zpívá Pavel (a Vendelín?); Annu zpívá Andrey s Terkou.
 • Zkusili jsme hrát a zpívat skladbu III. Matky Boží slavná Nadání. Zde je nutno dávat dobrý pozor hlavně na správné počítání. (pomocná nahrávka)
 • Hujeři mohou trénovat Sixtovo Magnificat.
 • Od pana Banchieriho poctivě trénujeme Sinfonii d´instomenti senza voci a naše milované Fantasie – quartu, sestu (opět pozor na přechod z lichého taktu na sudý) a decimu (máme napsané frázování).
 • Nejtěžším kouskem nám budiž Scheinovo Banchetto Musicale, kde pilně pilujeme Suitu č. 6 (zatím bez paduany) a celou Suitu č. 10. včetně paduany, tu je nutno dobře spočítat. (pomocná nahrávka)

Příbram, podzim 2023

Během podzimních prázdnin jsme pokročili ve studiu Michnovy Loutny České, bezpečně už umíme:

 • I. Předmluvu
 • II. Povolání duchové nevěsty
 • XI. Den Svatební
 • XIII. Smutek bláznivých panen

nově jsme zavedli VII. Duchovní Svádební Lázeň

Všechny kousky hrajeme s ritornely, obvyklý scénář je: předehra instrumentální sloka, dvě sloky zpěv, ritornel, dvě sloky zpěv, ritornel, dvě sloky zpěv…na konci instrumentální dohra sloka.

Z nových kousků jsme se věnovali Symfonii Jakuba Jana Ryby a pastorele téhož autora, ke které se ještě vrátíme v lednu ve Slušticích.

Do našeho repertoáru přibyla také krátká novinka pana Uccelliniho, kterou jsme si střihli během 8,5 minuty.


Sluštice, leden 2023

Opět jsme se věnovali Suitám Johana Hermanna Scheina, tentokrát suitě č. 6. Paduanu jako nejtěžší kousek jsme pro jistotu přeskočili a zůstává nám na příště. Pozornost tedy věnujme Gagliardu, kde je ke konci zapeklitý rytmus, Courant by snad měl být bez větších potíží, tam stačí jen dostat jistotu do prstů, procvičit je potřeba Allemande s přechodem na Triplu a to zejména v sopránovém hlase, kde je to nejvíc slyšet.

Zopakovali jsme Canzon I pana Meruly, stále se někteří ztrácíme, je potřeba získat jistotu v počítání, ať se můžeme pohnout k dalším líbezným kouskům.

Novinkou v našem repertoáru jsou autorské písničky paní Černé, kterým pravděpodobně věnujeme komplexnější péči v létě na Šumavě. Zatím jsou k dispozici dvě, postupně budou přibývat další.

Ze zpěvných úkolů vyzvedávám k naší pozornosti především čtyři verze kánonu Ave Maria. Obzvlášť ta Mozartova verze je pěkně vypečená. Lehkou výhodu mají všichni účastníci pátečních zpívánek.


Fořt, srpen 2022

Na Fořtu jsme se opět intenzivně zabývali kvalitou, ke studiu nám byla podkladem Suita 10 od Johanna Hermanna Scheina. Tři tance jsme víceméně zvládli, k intenzivnějšímu studiu zbývá Paduana.

Další novinkou jsou líbezné kousky od Johanna C.F. Fischera – Rigaudon, Marche a Menuet (který jsme hráli na závěrečné přehrávce). Spousta práce je tam zejména v obou sopránových hlasech. Je vhodné se soustředit na hbitost prstů a lehkost výrazu, aby to nebylo zbytečně těžkopádné. Nezapomínáme oddělovat stejné noty, když jdou za sebou.

Pro domácí nácvik improvizace je nyní možné využít youtubový playlist.


Sluštice, únor 2022

pan Poláček u varhan, Štěpán udolán

Věnovali jsme se přímo pro nás speciálně upravené verzi Truvérské mše od Petra Ebena. Pokud to příští účast dovolí, přidáme ještě “druhý” hlas. Je tedy potřeba získat jistotu v hlavní melodii. Orchestr má taky co cvičit:-)

Máme nově zařazeno do repertoáru pár kousků Michnovy Loutny České, zejména je vhodné se soustředit na I. Předmluvu, Povolání Duchové nevěsty, XI. Den svadební a X. Svadební věneček. U všech kousků je dobré si zkoušet zpívat všechny sloky, abychom se mohli soustředit na zpěv a ne na čtení textu. Povinné jsou také ritornelky.

Poslední novinkou je Canzon I od Claudia Merula . To se sice poněkud hůř cvičí bez ostatních hlasů, ale aspoň něco málo se nám snad podaří, abychom příště byli schopní víc poslouchat jeden druhého.


Fořt, srpen 2021

Ze sešitku Intrády a tance I. se přezkušovalo z následujících skladeb: Intráda I. (str. 3), Paduane (str. 10), Bransle double (str. 12), Bransle gay (str. 13) a Bransle de montirandé (str. 14). U všech těchto tanečků se očekává, že zahrajeme všechny nám dostupné hlasy tak, aby bylo možné se hbitě střídat v sopránu. Cellisté se budou střídat ve čtvrtém hlase:-) Klademe důraz na výraz, neslabikujeme, frázujeme atd.

V sešitě Tance III. se budou na nejbližším setkání hrát následující skladby: Bransle (str. 7) a dále všechny skladby od strany 11 až po Folii na str. 28. (str. 19 – !pozor na přechod mezi třetím a čtvrtým řádkem!).

Nově jsme zkusili hrát “dvousborovku” Sinfonie musicali od Lodovica Viadany. Je to skvělý nácvik počítání a pozornosti, což nám výrazně pomůže pro náš další pokrok. Každý má svůj part, který může v mezičase samostatně studovat. Kdo nebyl přítomen, dostane jej příště. Za probranou se považuje La Mantouana, intenzivně pracujeme na La Fiorentina, hujeři mohou trénovat La Cremonese.


Lipnice, červen 2020

Antologie renesančních melodií už nám jde po koroprázdninách velmi dobře, je potřeba ještě pečlivěji procvičovat diminuce a dostat je do tempa.

Nově jsme zkoušeli hrát ze sborníku Hudba skladatelů raného baroka V. díl, – Tři tance (str. 12), úvodní Courante (str. 3).

Do repertoáru také naostro zařazujeme sborník Tance ze 16. a 17. stol III. díl, pozornost věnujte nejen skladbě Pavane La Venissiene (str. 11).

Dále se repertoir rozšířil o řadu líbezných písniček ze sborníku Narodil sa nám svatý Ján, které je potřeba dobře zažít jak ve flétnové hře, tak ve zpěvu.


Sluštice, leden 2020

Do příštího setkání zůstávají ke studiu:

Antologie renesančních melodií – flétny,
Antologie renesančních melodií – smyčce
v zajíčkovém tempu (chromí zajíci) plus Hujeři zkoušejí diminuce

Intrády a tance – komplet již v tempech

Nově jsme zavedli kánony Er ist der Stern a Good Morning (Kánony – Kniha IV.).


Panenská Rozsíčka, leden 2020

Centrem naší pozornosti byla Vánoční hra s jesličkami od Pavla Jurkoviče. Předpokládáme další provedení někdy v nejbližších letech.

Ještě na příštím setkání koncem ledna ve Slušticích je v plánu znovu projet Vánoční hudbu barokních kancionálů. Krom již probraného nově přibylo:

 • Všichni věrní křesťané (zpěv)
 • Děťátko rozkošné nám se narodilo
 • Jiná o narození Pána Ježíše – pozor na změnu rytmu
 • Vánoční roztomilost

Ze sešitu Intrády a tance se bude zkoušet na známky:

 • str. 26 Skákavý tanec
 • str. 27 Pomalý tanec

Vzhledem k naší pokročilé virtuozitě je považován za probraný prakticky celý sešit Antologie renesančních melodií. “Povinné” je zahrát na flétnu alespoň jeden hlas z pravé strany. Hujeři mají za úkol procvičit diminuce a v ideálním případě se posunout aspoň do slepiček nebo chromých zajíčků.


Příbram, podzim 2019

(zapsala Jana P. – zaznamenané se může lišit od toho, co si pamatujete vy:-)

 • Rozhodli jsme se provdat (nepřítomnou) Marušku Krušinů, čemuž byl přizpůsoben repertoár. Svatební píseň Adama Michny z Otradovic Andělské přátelství je považována za probranou a bude od příště pilována do lepší a ještě lepší podoby.
 • Další svatební písně k domácí přípravě:
  • Zaspívejme v tomto místě – Jan Josef Božan
  • Den svadební – Adam Michna z Otradovic
  • Píseň svadební – Karel Václav Holan (učíme se nehláskovat, ale plynule navazovat tóny, naše prsty jsou hbité a v obličeji se nám zrcadlí klid a ne stres a hrůza!)
 • Ze sešitu Intrády a tance I je považováno za probrané:
  • str. 22 Hráškový bránl
  • str. 23 Vraný koník
  • str. 32 Květinový tanec, kdo má rychlejší prsty tak i strana 33.
 • Pro potřeby dětských účastníků se společně učíme i písně Pavla Jurkoviče s doprovodem nejen orffovských nástrojů
  • Píšťalka
  • Dračí trampoty
  • Co je to
  • Měsíce
  • Těžký život (ze sbírky Podpísnič;ky – str. 18)
  • Mniši a myši ( ze sbírky Podpísničky – str. 19)
  • Tourdion a Kozácký tanec
 • S vidinou dalšího vánočního setkání jsme již program proložili snahou o naučení několika vánočních písniček ze sborníku Vánoční písně barokních kancionálů
  • Es ist ein ros ensprungen
  • Gaudete
  • Puer natus in Bethlehem
  • Quem pastores laudavere
 • Také naši příbramští hosté přispěchali s několika oblíbenými písničkami ze svého repertoáru, které jsme se s radostí přiučili:
  • Zrána na úsvitě