Náš Vokálně – instrumentální waldorfský ansámbl (VIWA) ani o podzimních prázdninách 2019 nezahálel a vyrazil ke společnému pobytu do Příbrami.

Během nedělního rána jsme se sešli v komorní sestavě a cvičili Intrády a tanečky ještě před příjezdem našeho pana učitele Mojmíra. Od pondělka do středy už v plné sestavě a pod odborným vedením jsme zkoušeli svatební písně z Loutny české. Kdo to ještě neví, tak vězte, že příštího roku někoho provdáme či oženíme. Muziku už pilujeme! Hráli jsme nějaké bransle, Ballo del Fiore i několik vánočních kousků. Večer k pianu zasedla Terezka J. a Jitka R. a zpívaná s lidovkami se příjemně rozjela. I africký buden Katka B. vytáhla. Příbramští přinesli pro změnu na ochutnávku irské písně, pro lyru jako stvořené. Na řadu přišly také nové Jurkovičoviny, písnička Podzimní k barevnému listí patřila. A Svatá Hora nás nejednou zlákala k nadechnutí, jednou dokonce v doprovodu průvodkyně Lenky.
Abychom nezapomněli zmínit děti – ty si také přišly na své. V tělocvičně i na hřišti venku se vyřádily, v hornickém muzeu jely vláčkem za permoníky a muziku každé ráno s námi také dělaly. Některé už zahrály i na nástroje (housle, flétna, pozoun) a jiné tančily. Mojmír má dokonce svou novou šestiletou tanečnici, která bez něho ani nechtěla odjet.
Příští setkání 2. – 5. ledna 2020 v Panenské Rozsíčce bude věnováno především nastudování Vánoční hry s jesličkami (Jurkovič, Provazníková).

Prohlédněte si něco snímků z průběhu.