Související odkazy

Aktuality

Collegium pro arte antiqua je občanské sdružení zaměřené na studium, dokumentaci, ochranu a znovuoživení kulturního dědictví, tvorbu vzdělávacích, pracovních a prožitkových programů v oblasti řemesel a užitého umění.


Co nového v Collegiu

14. 1. 2016
Pokračující zima a tedy omezená možnost pobytu a práce v krajině je jako stvořená pro opětovný muzikantský slet. Udělejte si čas a přijeďte si zahrát a zazpívat na Hudební víkednové setkání k nám do Holasic. Nabízíme již podruhé nový organizační model a jsme zvědavi, zda se podaří opakovaně shromáždit potřebnou usnášeníschopnou partu pro konsortové či jiné hraní a zpívání.
10. 1. 2016
Ukončení první poloviny školního roku "oslavíme" dalším z řady pištivých setkání a společnou muzikou v Holasicích. Všechny dítky hudbou více či méně posedlé tedy zveme na Zimní pololetní Pištivíkend .

V hudební části se budeme věnovat novým skladbám z notového materiálu připraveného pro letní zámecká i fořtovská vyhrávání.

6. 12. 2015
Poslední příležitostí k společnému setkání Pištíků a Fidlíků v tomto kalendářním roce je Adventní Pištivíkend v Holasicích.

Hlavním smyslem soustředění mladých muzikantů je příprava repertoáru pro závěrečné Adventní zpívání s rodiči a přáteli v Cafe - Restaurant - Galerie Orator v Lažánkách, na které jste všichni zváni v neděli 20. 12. v 16 hodin.

17. 11. 2015
Všechny přátele a příznivce Collegia sidovolujeme pozvat na sobotu 28. listopadu 2015 k pravidelnému Vítání adventu k nám do Holasic. Kromě vyrobení adventního věnce si můžeme společně osvěžit adventní písničkový repertoir.
27. 10. 2015
Blížící se zima definitivně končila práce v zahradě i v sadu a tak můžeme konečně myslet i na hudební kratochvíle, při kterých je tak dobře u vytopených kamen. Všechny milce hraní a zpívání proto zveme na Podzimní hudební víkend k nám do Holasic. Nabízíme nový organizační model a jsme zvědavi, zda se podaří shromáždit potřebnou usnášeníschopnou partu pro konsortové či jiné hraní a zpívání.
20. 9. 2015
Pištiklub Collegia vstoupil nepříliš slavnostně do nové sezony. Absence radosti vyplývá především z opětnovné potřeby usednout do školních lavic. Přesto připravujeme pro dětské hráče - tedy Fidlíky a Pištíky další Pištivíkend - tentokráte Podzimní a k tomu ještě rozšířený o prázdniny.
12. 6. 2015
Hudební potěr neboli dorost se letos poprvé setká na krátkém, ale historicky prvním, a tak snad i dostatečně výživném, Pištitáboře v Holasicích. Zváni jsou všichni Pištíci a Fidlíci a jejich hudební kamarádi.
22. 5. 2015
Léto je na obzoru a s ním i konec školního roku a především vytoužené prázdniny. Poslední příležitostí k setkání před rozletem do světa odpočinku a všemožných dobrodružství, která právě prázdniny nabízejí, je Svatojánská slavnost v Holasicích. Zváni jsou nejen Pištíci, ale tentokrát i jejich rodiče a dlaší přátelé Collegia.
7. 4. 2015
Přestože si počasí stále hraje na zimu, Pištíci už pilně připravují jarní porgram nejen v písničkách, ale také při plánovaném květnovém Pištivíkendu v Holasicích. Kromě obligátní hudební části se chystáme vyčistit Holasický potok a pátrat po dobrém pramínku na novou studánku.
4. 3. 2015
Pozor, pozor!!! Je tu již druhé číslo PIŠTINOVIN, které přináší přehled všech plánovaných aktivit mladých flétnistů a současně pozvánky na kulturní podniky s tím spojené.
1. 2. 2015
Pištiklub Collegia se má čile k světu. Kromě pravidelných společných víkendů jeho členů a hostů v Holasicích se pokoučíme založit nové periodikum pro mladé hráče nejen na zobcové flétny. Jmenuje se PIŠTINOVINY, zkuste se začíst do jeho stránek.Creative Commons License