V obvyklém srpnovém termínu se opět sešla více než padesátičlenná parta hudebně naladěných rodin k společnému tvoření – a to nejen hudebnímu. Pravidelnou součástí jsou totiž už po léta i rukodělné a řemeslné dílny, které vyplňují odpolední část programu.

Kromě každodenní úvodní dětské dílny, které se tentokrát poprvé ujala Klára Raková, se dopoledne scházel pravidelně orchestr mírně zkušených mladých hráčů a před polednem pak menší skupiny muzikantů sestavené podle míry zkušenosti, dovednosti a zájmu.

Komu zbyly po celodenním pestrém programu ještě nějaké síly, mohl si zazpívat v dámském pěveckém spolku.

Odpolení čas je vždy věnován rukodělnému kutění. Letošním významným hostem byl Peter Rácz, který přivezl dílnu odlévání zvonků a práce s kovem. Tu vhodně doplnil i Radim Poláček svým měditepectvím. Mezitím se mohli ostatní, na které se nedostala zrovna forma nebo nářadí, věnovat batikování.

Kompletní obrazový přehled o dění můžete shlédnout zde.


Kompletní fotodokumentaci zvonařské dílny Petera Rácze si můžete prohlédnout zde.