Od koho

Seminář pořádá Collegium pro arte antiqua z. s.

Metodické lekce probíhají pod vedením Mojmíra Poláčka, učitele hudby a dlouholetého lektora Seminářů waldorfské pedagogiky Tomáše Zuzáka.

Pro koho

Seminář je určen současným nebo budoucím hudebním pedagogům – učitelům elementárního stupně WŠ, MŠ nebo mateřských center, ev. dalším zájemcům o hudební rozvoj.

Cíle

  • vytvořit, vyzkoušet a důkladně zažít funkční obsahy vyučovacích hodin pro hudební činnosti s dětmi (modelové hodiny), které vytvoří jasnou, metodicky souvisle navazující osnovu s jasnými cíli a výstupy
  • rozvíjet individuální hudebnost účastníků a dovednosti při práci s hudbou v dětském kolektivu
  • vlastní schopnosti elementární hudební tvorby

Prostředky k jejich dosažení

  • seminární forma setkávání se sdílením zkušeností, inspirací a příprav (learning by doing); mentorská pomoc při přípravě lekcí – vyučovacích hodin, které reálně zkoušíme
  • samostatná domácí příprava vytvářející materiál pro společné konzultace a pro posílení individuálního hudebního růstu

Tematická osnova seminářů

Vstupní předpoklady

Jistá intonace v základním zpěvním rozsahu a – c2, schopnost zpívat nejsnadnější vícehlasé skladby a kánony, základní orientace v notovém zápisu v rámci houslového klíče, hra na zobcovou flétnu nebo jiný melodický hudební nástroj v rozsahu publikace Daniel – Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu 1. díl

Časová dotace a podmínky účasti

Seminář probíhá v roce 2019 – 2021 v termínech:

Začíná se vždy v pátek ve 20 hodin a končí se v neděli ve 12,30 Povinnou součástí je pravidelná domácí příprava a vypracování úkolů v rozsahu asi 3 hodin týdně.

Místo konání

V sídle Collegia pro arte antiqua Holasice 9, 664 71 Lažánky.

Zde také možnost noclehu (vlastní spací pytle) a svépomocné přípravy jídla.

Cena

Kurzovné 1 000 za každý seminář.

Nocleh 100 Kč/noc

Přihlášky

spolu se stručným hudebním CV zasílejte na adresu Collegia