10. – 12. 01. 2020

Obsah výuky

 • analýza rytmů a rytmizovaných říkadel ze zvukových ukázek – pokračování
 • procvičování sudého a lichého metra
 • metodika založení elelmentární hudebnosti u dětí, vývoj a procvičování hudební paměti
 • zavádění způsobů flétnové hry na základě písní na 2 – 5
 • zažití a procvičování intervalů, intonační cvičení
 • cvičení zpěvu snadných písni přímo z notového zápisu
 • souborová hra ze sborníku Intrády a tance I a Antologie renesančních melodií I.

Na příště zůstavá


Doporučení k domácí přípravě

 • procvičování zpěvu rozličných tónových sledů s názvy tónů (např. C, E, G, F, G, E, C atp.)
 • pamětní osvojení všech písní na 3 – 5 tónů z publikace Hudební praktikum díl I
 • výše zmíněné písně hrát zpaměti též v tónině C-dur, G-dur a D-dur
 • procvičování intervalů (např. zpívej řadu 1, 7, 6, 5, 1 nebo 1, 3, 4, 5, 1 atp.
 • plus úkoly z minulého semináře pro nepřítomné
 • praktická ukázka z výuky (10 minut).

8. – 10. 11. 2019

Obsah výuky

 • osvojení písní ze sborníku Podzimní písničky
 • rytmický úvod vyučování na kánon Benedictus qui venit, a další lidové písně, důkladné zažití sudého a lichého metra hrou na tělo a předáváním jablíček
 • procvičování zápisu rytmu,
 • analýza a rytmizovaných říkadel – opakování příště
 • tvorba jednoduchého doprovodu na orffovy nástroje k písním pro děti ze sborníku Žežuličko, kde jsi bylapokračování příště
 • pentatonická melodizace říkadel, 
 • rytmický rozhovor – procvičování v řeči i v tónech hraných a zpívaných v akordu
 • souborová hra ze sborníku Intrády a tance I
 • konstrukce durové stupnice
 • procvičení intervalů, kvintový a kvartový kruh, akord z publikace Hudební praktikum díl I.pokračování příště,
 • zažití kvalit znějících intervalů zůstává na příště
 • důkladné zažití sudého a lichého metra

Doporučení k domácí přípravě

 • příběh na vybrané téma doplněný o hudební doprovod (zůstává z minula)
 • procvičit vytváření intervalů
 • zpaměti naučit posloupnost křížků a béček
 • znovu si doma napsat kvartový a kvintový kruh k ujištění se, že rozumím
 • formulovat otázky z vlastní aplikace naučeného při výce a nejraději je poslat poslat předem
 • zapsat z nahrávky následující rytmizovaná říkadla a poslat je ke korektuře
Říkadla 1
Říkadla 2
Říkadla 3

11. – 13. 10. 2019

Obsah výuky

 • kánonické rozezpívání s rytmickým doprovodem na tělo
 • seznámení účastníků, ozřejmení jejich motivace a očekávání
 • rytmický a melodický element v předškolním provozování hudby
 • práce s textem – rytmizace a její zápis
 • pentatonika, její zákonitosti a specifika
 • zpěv lidových písní s instrumentálním doprovodem

Doporučení k domácí přípravě

 • nastudovat zpěvník Zpívánky I
 • vybrat si říkadlo z Texty k rytmickým a melodickým cvičením a zapsat ho rytmicky v 4/4 a 3/4
 • vytvořit dvouhlasý rytmický rozhovor a zapsat
 • vybrat si říkadlo z “Texty k rytmickým a melodickým cvičením” a složit k němu pentatonickou, dětem přístupnou, jednoduchou melodii
 • vyprávění s hudebním doprovodem
 • Hudební praktikum I, str. 9, 10 a 11
 • pořídit notový sešit