Už je to za námi! Naštěstí? Nene, naneštěstí! Bylo to prima.

Hodně jsme procvičovali rytmizaci říkadel, interpretaci i zápis slyšeného. Sdíleli jsme osvědčené postupy z praxe školní i školkové. Procházeli jsme podrobně nejpoužívanější intervaly, večer jsme zpívali lidovky a hráli renesanční tanečky. U roztopeného (rodinného) krbu nám bylo zkrátka mile.

Příště se sejdeme v lednu.