Po delší neplánované pauze jsme se ve skromném počtu potkali ve Slušticích, v jednom z nejkrásnějších prostorů, které známe. Pan Poláček byl tentokrát velmi dobře naladěn a téměř celou dobu nás chválil. Samozřejmě až na ty výjimečné momenty, kdy nás plísnil ( např. že jsme pod tónem a jiné další naprosto podružné drobnosti).

Hlavním cílem našeho setkání byla pochopitelně hudba. Kromě obligátních tanečků, kánonů a jiných již dávno zažitých kousků jsme nadhodili i novinky v našem repertoáru. Michnova Loutna Česká s námi jistě zůstane delší čas. Pro některé to bylo první setkání s Ebenovou Truverskou mší.

Ovšem nejen hudbou jsme se zabývali, potěšila nás nečekaná návštěva v sobotu večer, užili jsme si s naší nejmladší účastnicí něco málo dětského programu a někteří pojali setkání lehce pracovně a téměř podepsali pracovní smlouvu. Ve volných chvílích na nás čekal stůl plný dobrého jídla a při kávových přestávkách jsme rokovali o budoucnosti blízké i vzdálenější.

Naše příští nejbližší setkání bude v dubnu v Ašrámu