metodický seminář

Na třetím metodickém setkání v Holasicích jsme se věnovali především metodice zpěvu a hře na flétnu. Prohlubovali jsme techniku hry, zvědomovali jsme si správné nadechování veshodě s průběhem hudební fráze skladeb. Procvičovali jsme intervaly ve zpěvu pomocí sluchové analýzy s oporou piana i bez něj. Sobotní večer jsme si zpestřiliContinue Reading