Kurz Jan Hus

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
13. – 15. 1. 2023

  • opakování kánonů z minulých setkání Ave Maria, (Kánonická kniha I – str. 5) Zvoňte zvony,
  • zavedení nových kánonů Puer nobis nascitur, Přichází čas vánoční, Strání větřík chladný
  • společná flétnová hra tří středověkých tanců a zpěv písniček Ježíš, náš spasitel a In hoc ani circulo ze sborníku Starodávné skládanie
  • Zavedení nové písně Gaudete

Doporučená domácí práce

  • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru u nově zvedených kánonů a skladeb uvedených výše
  • samostatné nastudování ve flétnové hřa a zpěvu písně Quem pastores laudavere
  • ověřit nebo nově zapsat termín do tabulky samostatného zavádění písně v některém z následujících seminárních setkání
  • připravit jednu písneň k zavedení podle zde publikovaného doporučení

Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou

zobcové flétny

notový sešit nebo papír formátu A4

Kánonickou knihu I, II

Volné notové stránky rozdávané na uplynulém seminárním setkání

Hudební praktikum II

Sborník Starodávné skládanie

Publikaci Teď proměnami hlasu I

Publikaci Nejsnadnější písně a tance s vytištěnou přelepenou opravou stránky 10


HH – (Hudební Hujeři)

Jako obvykle je možné zapojit se do společného vyhrávání před sobotní přednáškou.
Ti, kdo se hodlají zapojit nastudují pečlivě vhodný hlas ze str. 13 a 14 ze sborníku Nejsnadnější intrády a tance.


Archiv obsahů studia a doporučení k domácí přípravě

V případě, že jste se nemohli opakovaně zúčastnit, naleznete potřebné dřívější přehledy našeho hudebního snažení od začátku semináře v roce 2019 zde.


Ti z vás, kterým ani tak nestačí seminární porce hudby, mohou navíc rozšířit svoje dovednosti a nebo si způsobit další hudební zážitek při pravidelných Pátečních zpívánkách.

Jinou formou hudebního vyžití je účast na prožitkových setkáních skupiny VIWA.


Písně, cvičení a metodický materiál

NázevPartitura Pdf
Texty k rytmickým a melodickým cvičením Pdf
Hudební praktikum I Pdf
Hudební praktikum II Pdf