Kurz Jan Hus

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
14. – 16. 4. 2023

  • zavedení nových kánonů Alleluia I, (Kánonická kniha II – str. 9), Alleluia II (II/15)
  • opakování zavedených kánonů Jubilate setvite, Omnia sponte fluant, Fuga trium vocum, Surrexit Domunus vere (viz archiv probraného)
  • opakování pojmu hramonie, tvorba akordů v durové tónině, hlavní harmonické funkce, tvoba a využití základní harmonické kadence, harmonizace lidové písně (Hudebním praktikum III, str. 8)
  • zavádění písniček účastníky semináře podle návodu publikovaného v publikaci Hudebním praktikum III
  • Sborový zpěv a flétnová hra skladeb ze sborníku Teď proměnami hlasu

Doporučená domácí práce

  • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru u nově zvedených kánonů a skladeb uvedených výše
  • osvěžit tvorbu akordů a doplnit harmonickou kadenci tonika – subdominanta – dominanta do tónin G-dur, F-dur a D-dur
  • ověřit nebo nově zapsat termín do tabulky samostatného zavádění písně v některém z následujících seminárních setkání u těch, kteří ještě nezaváděli
  • připravit jednu písneň k zavedení podle zde publikovaného doporučení

Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou

zobcové flétny

notový sešit nebo papír formátu A4

Kánonickou knihu I, II

Volné notové stránky rozdávané na uplynulém seminárním setkání

Hudební praktikum II

Sborník Starodávné skládanie

Publikaci Teď proměnami hlasu I

Publikaci Nejsnadnější písně a tance s vytištěnou přelepenou opravou stránky 10


HH – (Hudební Hujeři)

Jako obvykle je možné zapojit se do společného vyhrávání před sobotní přednáškou.
Ti, kdo se hodlají zapojit nastudují pečlivě vhodný hlas ze str. 25 a 26 ze sborníku Nejsnadnější intrády a tance.


Archiv obsahů studia a doporučení k domácí přípravě

V případě, že jste se nemohli opakovaně zúčastnit, naleznete potřebné dřívější přehledy našeho hudebního snažení od začátku semináře v roce 2019 zde.


Ti z vás, kterým ani tak nestačí seminární porce hudby, mohou navíc rozšířit svoje dovednosti a nebo si způsobit další hudební zážitek při pravidelných Pátečních zpívánkách.

Jinou formou hudebního vyžití je účast na prožitkových setkáních skupiny VIWA.


Písně, cvičení a metodický materiál

NázevPartitura Pdf
Texty k rytmickým a melodickým cvičením Pdf
Hudební praktikum I Pdf
Hudební praktikum II Pdf
Hudební praktikum III Pdf