Kurz Jan Hus

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
21. – 23. 2. 2020

 • opakování a doučení kánonu Cantate Domino
 • zavedení nového kánonu Da pacem Domine z Kánonické knihy I
 • opakování a procvičení rytmického členění v hudbě (celé – šestnáctinové noty) – viz Hudební praktikum I str. 5
 • rytmická cvičení pro osvojení délkových hodnot notového zápisu
 • zápis rytmu podle slyšeného
 • podkládání textu pod notový zápis rytmu
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů d1 – e1, g1 – d2 a zavedení nových tónů c1
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých pěti tónů
 • zavedení hry z not v rámci rozsahu g1 – d2
 • první písničky na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle not (viz Hudební praktikum I – str. 31 a dále)
 • společný zpěv písniček ze sborníku Masopustní muzika

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv u nově zavedenných kánonů (Kánonická kniha I)
 • flétnová hra písniček na 2 – 5 tónů (Hudební praktikum I)
 • procvičovat na flétně nové tóny i dříve zavedené tóny vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • zkoušet doprovázet hrou na tělo jakoukoliv písničku rytmickými hodnotami celé, půlové, čtvrťové a osminové noty
 • opakovat probraná rytmická cvičení ( Hudební praktikum I – str. 6, 17, 18)
 • vypracovat tužkou cvičení s doplňováním not – Hudební praktikum I str. 9
 • opakování naučených písniček ze sborníku Masopustní muzika

Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou

 • zobcové flétny
 • Hudební praktikum I
 • Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • ještě i zpěvníček Masopustní muzika k plánovanému tanci

HH – (Hudební Hujeři)

V sobotu před přednáškou je čas na na příhodné hudební produkce HH (Hudebních hujerů). Ti se mohou v čase od 19:30, do 19:55 sejít s nástroji v eurytmickém sále ke společnému secvičení snadných vícehlasých skladeb.
Na nejbližší setkání mohou dopředu připravit stranu 16 a 17 ze sborníku Nejsnadnější intrády a tanečky.


Archiv obsahů studia a doporučení k domácí přípravě

V případě, že jste se nemohli opakovaně zúčastnit, naleznete potřebné dřívější přehledy našeho hudebního snažení od začátku semináře v roce 2019 zde.


Ti z vás, kterým ani tak nestačí seminární porce hudby, mohou navíc rozšířit svoje dovednosti a nebo si způsobit další hudební zážitek při pravidelných Pátečních zpívánkách.

Jinou formou hudebního vyžití je účast na prožitkových setkáních skupiny VIWA a nebo zapojení do Prohlubujícího metodického semináře.


Písně, cvičení a metodický materiál

NázevPartitura Pdf
Texty k rytmickým a melodickým cvičením Pdf
Hudební praktikum I Pdf