Seminář Jan Hus

Archiv obsahů vyučování a doporučené domácí práce
I. rok 2019 – 2020

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
21. – 23. 2. 2020

 • opakování a doučení kánonu Cantate Domino
 • zavedení nového kánonu Da pacem Domine z Kánonické knihy I
 • opakování a procvičení rytmického členění v hudbě (celé – šestnáctinové noty) – viz Hudební praktikum I str. 5
 • rytmická cvičení pro osvojení délkových hodnot notového zápisu
 • zápis rytmu podle slyšeného
 • podkládání textu pod notový zápis rytmu
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů d1 – e1, g1 – d2 a zavedení nových tónů c1
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých pěti tónů
 • zavedení hry z not v rámci rozsahu g1 – d2
 • první písničky na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle not (viz Hudební praktikum I – str. 31 a dále)
 • společný zpěv písniček ze sborníku Masopustní muzika

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv u nově zavedenných kánonů (Kánonická kniha I)
 • flétnová hra písniček na 2 – 5 tónů (Hudební praktikum I)
 • procvičovat na flétně nové tóny i dříve zavedené tóny vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • zkoušet doprovázet hrou na tělo jakoukoliv písničku rytmickými hodnotami celé, půlové, čtvrťové a osminové noty
 • opakovat probraná rytmická cvičení ( Hudební praktikum I – str. 6, 17, 18)
 • vypracovat tužkou cvičení s doplňováním not – Hudební praktikum I str. 9
 • opakování naučených písniček ze sborníku Masopustní muzika

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
24. – 26. 1. 2020

 • zavedení kánonů Pějmě Pánu a Cantate Domino z Kánonické knihy I
 • opakování a procvičení rytmického členění v hudbě (celé – šestnáctinové noty) – viz Hudební praktikum I str. 5
 • využití rytmického členění ve snadných rytmických cvičeních v rozsahu celá – osminová nota (Hrátky s rytmem)
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů g1 – d2 a zavedení nových tónů e1 a d1
 • vytváření vlastních dvoutónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých pěti tónů
 • zavedení hry z not v rámci rozsahu g1 – d2
 • první písničky na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle not (viz Hudební praktikum I – str. 31 a dále
 • společný zpěv písniček ze sborníku Zpívánky I

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček na 2 – 5 tónů (kánonická kniha I a Hudební praktikum I)
 • procvičovat na flétně nové tóny e1 a d1 vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • zkoušet doprovázet hrou na tělo jakoukoliv písničku rytmickými hodnotami celé, půlové, čtvrťové a osminové noty
 • opakovat Hrátky s rytmem I ( Hudební praktikum I – str. 6)
 • opakování naučených písniček ze sborníku Zpívánky I

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
13. – 15. 12. 2019

 • zavedení kánonů Gloria, gloria z Kánonické knihy I a Naše zvony pěkně znějí
 • zavedení rytmického členění v hudbě (celé – šestnáctinové noty) – viz Hudební praktikum I str. 5
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů g1 – d2
 • vytváření vlastních dvoutónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých pěti tónů
 • první písničky na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle sluchu (viz Hudební praktikum I – str. 31 a dále
 • společný zpěv písniček ze sborníku Hopsa pacholátka

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček na 2 – 5 tónů
 • procvičovat na flétně nové tóny D-C-H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • zkoušet doprovázet hrou na tělo jakoukoliv písničku rytmickými hodnotami celé, půlové, čtvrťové a osminové noty
 • opakování naučených písniček ze sborníku Hopsa pacholátka

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
22. – 24. 11. 2019

 • zavedení kánonů Benedictus a Každé ráno z Kánonické knihy I
 • pakování a opětovné zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – zavedení tónů c2, d2
 • vytváření vlastních dvoutónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých pěti tónů
 • rytmizace říkadel v sudém a lichém metru ze IV oddílu publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • společný zpěv písniček ze sborníku Podzimní písničky
 • příprava písní Jde dívka lesem trnovým a Ach hospodáři náš na příští Vánoční slavnost

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • procvičovat na flétně nové tóny D-C-H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • rytmizovat říkadla z oddílu V publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
25. – 27. 10. 2019
 • zavedení kánonů Dobrý den, Petře, Jeníku, Salvator mundi a Magnificat
 • pakování a opětovné zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • úvod do hry na zobcovou flétnu – správné nasazení tónu, zavedení tónů H-A-G
 • vytváření vlastních rytmicko-melodických motivků na procivčení těchto tónů (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • rytmizace říkadel v sudém a lichém metru ze IV oddílu publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • společný zpěv písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách a Podzimní písničky
Doporučená domácí práce
 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • procvičovat na flétně nové tóny H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • rytmizovat říkadla z oddílu V publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
27. – 29. 9. 2019
 • zavedení kánonů Dobrý den, Radostně zpívej, Vítáme tě, krásné ráno a Gloria tibi Domine
 • zavedení a zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • seznámení s obsahem hudebního vyučování na seminář
 • vzájemné představené účastníků semináře a jejich hudebních zkušeností
 • společný zpěv písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách
 • vytváření rytmického doprovodu písní hrou na tělo
 • intonace písniček na 5 tónů formou „rohové kapely“
Doporučená domácí práce
 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • zkoušet zpívat písničky a doprovázet se na těle