1. Byla cesta                 Hopsa pacholátka – str. 3
                            Předehra (P) Sloky 1 – 5, Mezihra (M)
                            sloky 6 – 9, Dohra (D)
Přtívítání

2. In hoc ani circulo      Starodávné skládanie- str. 15
                            P        1, 2    D
Recitace 1

3. Ave Maria – kánon     Kánonická kniha I – str. 5
                                            2 x kánonicky, začíná sbor u klavíru
Čtení Lukášovo evangelium

4. Ježíš, náš spasitel     Satrodávné skládanie str.16
                            P        1 – 2  M       3 – 4  D
Recitace 2

5. Solis praevia              Starodávné skládanie str. 27
                            P        1        M       2        D
Zamyšlení T. Z
hudební improvizace
Recitace 3

6. Jde dívka lesem trnovým   volný list
                            P.       1 – 2  M       3        D
Čtení Matoušovo evangelium

7. Dietky mladé i staré  Starodávné skládanie str. 14
                            P.       1, 2    M       3        D
Recitace 4

8. In natali Domino       Starodávné skládanie str. 29
                            P.       1        M       2        D
Recitace Vánoce

9. Den přeslavný           Hopsa pacholátka str. 4
                            P.       1        M       2        M       3        D
Závěrečné rozloučení

10. Narodil se Kristus Pán