Collegium pro arte antiqua a jeho členové stáli u zrodu waldorfské školy v Brně na konci devadesátých let 20. století.

S tímto pedagogickým proudem jej stále spojuje mnoho živých vazeb i po přesídlení do Broumova, Semil a opětovném návratu do Brna. Jednou z nich je i pravidelná lektorská účast vedoucího Collegia na hudebním vzdělávání nových učitelů pro waldorfské školy.

Notový archiv Collegia, jeho hudební nástroje i na míru vznikající notové edice naší společnosti slouží jako základní materiály k výuce hudební výchovy v seminářích waldorfské pedagogiky a ve školách.

Od podzimu 2005 do léta 2008 se Collegium prakticky podílelo na vytváření hudebního života ve waldorfské škole v Semilech i ve volném čase žáků školy a širšího okruhu rodičů a hudebních příznivců.

Od roku 2009 se Collegium účastní v nejrůznějších podobách na hudebním životě Waldorfské školy v Brně