V Liberci otevřeli první waldorfskou třídu a Pištiband přijel pomáhat nejen s muzikou, ale i s dílničkami.
Atmosféra byla milá, obrázky to dobře ilustrují.