Kurz Jan Hus

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
27. – 29. 9. 2019

 • zavedení kánonů Dobrý den, Radostně zpívej, Vítáme tě, krásné ráno a Gloria tibi Domine
 • zavedení a zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • seznámení s obsahem hudebního vyučování na semináři
 • vzájemné představené účastníků semináře a jejich hudebních zkušeností
 • společný zpěv písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách
 • Vytváření rytmického doprovodu písní hrou na tělo
 • Intonace písniček na 5 tónů formou „rohové kapely“

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • zkoušet zpívat písničky a doprovázet se na těle

Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou

 • zobcové flétny (kdo má anechce si kupovat waldorfskou dřevěnou)
 • sborník Písničky o jablíčkách

Pro ty, kdo zatím nemají vlastní flétnu a v semináři spokojí s plastovou, mohou koupit třebas tuhle nebo tuto nebo pak kteroukoli dražší.


V sobotu před přednáškou je čas na na příhodné hudební produkce HH (Hudebních hujerů). Ti se mohou v čase od 19:30, do 19:55 sejít s nástroji v eurytmickém sále ke společnému secvičení snadných vícehlasých skladeb.
Na nejbližší setkání mohou dopředu připravit stranu 6, 7 a 9 ze sborníku Nejsnadnější intrády a tanečky.


Ti z vás, kterým ani tak nestačí seminární porce hudby, mohou navíc rozšířit svoje dovednosti a nebo si způsobit další hudební zážitek při pravidelných Pátečních zpívánkách.

Jinou formou hudebního vyžití je účast na prožitkových setkáních skupiny VIWA a nebo zapojení do Prohlubujícího metodického semináře.