Kurz Jan Hus

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
24. – 26. 1. 2020

 • zavedení kánonů Pějmě Pánu a Cantate Domino z Kánonické knihy I
 • opakování a procvičení rytmického členění v hudbě (celé – šestnáctinové noty) – viz Hudební praktikum I str. 5
 • využití rytmického členění ve snadných rytmických cvičeních v rozsahu celá – osminová nota (Hrátky s rytmem)
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů g1 – d2 a zavedení nových tónů e1 a d1
 • vytváření vlastních dvoutónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých pěti tónů
 • zavedení hry z not v rámci rozsahu g1 – d2
 • první písničky na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle not (viz Hudební praktikum I – str. 31 a dále
 • společný zpěv písniček ze sborníku Zpívánky I

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček na 2 – 5 tónů (kánonická kniha I a Hudební praktikum I)
 • procvičovat na flétně nové tóny e1 a d1 vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • zkoušet doprovázet hrou na tělo jakoukoliv písničku rytmickými hodnotami celé, půlové, čtvrťové a osminové noty
 • opakovat Hrátky s rytmem I ( Hudební praktikum I – str. 6)
 • opakování naučených písniček ze sborníku Zpívánky I

Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou

 • zobcové flétny
 • Hudební praktikum I
 • Texty k rytmickým a melodickým cvičením

HH – (Hudební Hujeři)

V sobotu před přednáškou je čas na na příhodné hudební produkce HH (Hudebních hujerů). Ti se mohou v čase od 19:30, do 19:55 sejít s nástroji v eurytmickém sále ke společnému secvičení snadných vícehlasých skladeb.
Na nejbližší setkání mohou dopředu připravit stranu 12 a 13 ze sborníku Nejsnadnější intrády a tanečky.


Archiv obsahů studia a doporučení k domácí přípravě

V případě, že jste se nemohli opakovaně zúčastnit, naleznete potřebné dřívější přehledy našeho hudebního snažení od roku 2019 zde.


Ti z vás, kterým ani tak nestačí seminární porce hudby, mohou navíc rozšířit svoje dovednosti a nebo si způsobit další hudební zážitek při pravidelných Pátečních zpívánkách.

Jinou formou hudebního vyžití je účast na prožitkových setkáních skupiny VIWA a nebo zapojení do Prohlubujícího metodického semináře.


Písně, cvičení a metodický materiál

NázevPartitura Pdf
Texty k rytmickým a melodickým cvičením Pdf
Hudební praktikum I Pdf