Kurz Jan Hus

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
22. – 24. 10. 2021

 • zavedení nového kánonu Vieni spirito creatore a Veni creator z Kánonické knihy I
 • sluchová analýza rytmického zápisu básnického textu – viz Hudební praktikum I str. 22 a dále
 • dvoutónová melodizace rytmického zápisu říkanky
 • osvojení zásad melodizace říkadel
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů c1 – d2 a zavedení nového tónu b1
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí dvou – petitónových motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých tónů obou „žebříků“
 • procvičení hry z not v rámci rozsahu c1 – d2
 • přezkoušení písniček na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle not (viz Hudební praktikum I – str. 31 a dále)
 • společný zpěv písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách a Podzimní písničky

Doporučená domácí práce

Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou

 • zobcové flétny
 • Hudební praktikum I + vytštěné strany s písničkami na 2 – 5 tónů v pravé ruce
 • Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • Zpěvník Podzimní písničky
 • Publikace Teď proměnami hlasu I
 • Publikaci Nejsnadnější písně a tance s vytištěnou přelepenou opravou stránky 10

HH – (Hudební Hujeři)

V sobotu před přednáškou je čas na na příhodné hudební produkce HH (Hudebních hujerů). Ti se mohou v čase od 19:30, do 19:55 sejít s nástroji v eurytmickém sále ke společnému secvičení snadných vícehlasých skladeb.
Na nejbližší setkání mohou dopředu připravit nové skladby:

Str. 14 (Passomezzo la doulce) a str. 15 (Il ballo de colla) ze sborníku Nejsnadnější písně a tance


Archiv obsahů studia a doporučení k domácí přípravě

V případě, že jste se nemohli opakovaně zúčastnit, naleznete potřebné dřívější přehledy našeho hudebního snažení od začátku semináře v roce 2019 zde.


Ti z vás, kterým ani tak nestačí seminární porce hudby, mohou navíc rozšířit svoje dovednosti a nebo si způsobit další hudební zážitek při pravidelných Pátečních zpívánkách.

Jinou formou hudebního vyžití je účast na prožitkových setkáních skupiny VIWA.


Písně, cvičení a metodický materiál

NázevPartitura Pdf
Texty k rytmickým a melodickým cvičením Pdf
Hudební praktikum I Pdf