Kurz Jan Hus

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
13. – 15. 12. 2019

 • zavedení kánonů Gloria, gloria z Kánonické knihy I a Naše zvony pěkně znějí
 • zavedení rytmického členění v hudbě (celé – šestnáctinové noty) – viz Hudební praktikum I str. 5
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů g1 – d2
 • vytváření vlastních dvoutónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých pěti tónů
 • první písničky na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle sluchu (viz Hudební praktikum I – str. 31 a dále
 • společný zpěv písniček ze sborníku Hopsa pacholátka

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček na 2 – 5 tónů
 • procvičovat na flétně nové tóny D-C-H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • zkoušet doprovázet hrou na tělo jakoukoliv písničku rytmickými hodnotami celé, půlové, čtvrťové a osminové noty
 • opakování naučených písniček ze sborníku Hopsa pacholátka

Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou

 • zobcové flétny
 • Hudební praktikum I
 • Texty k rytmickým a melodickým cvičením

HH – (Hudební Hujeři)

V sobotu před přednáškou je čas na na příhodné hudební produkce HH (Hudebních hujerů). Ti se mohou v čase od 19:30, do 19:55 sejít s nástroji v eurytmickém sále ke společnému secvičení snadných vícehlasých skladeb.
Na nejbližší setkání mohou dopředu připravit stranu 10 a 11 ze sborníku Nejsnadnější intrády a tanečky.


Archiv obsahů studia a doporučení k domácí přípravě

V případě, že jste se nemohli opakovaně zúčastnit, naleznete potřebné dřívější přehledy našeho hudebního snažení od roku 2019 zde.


Ti z vás, kterým ani tak nestačí seminární porce hudby, mohou navíc rozšířit svoje dovednosti a nebo si způsobit další hudební zážitek při pravidelných Pátečních zpívánkách.

Jinou formou hudebního vyžití je účast na prožitkových setkáních skupiny VIWA a nebo zapojení do Prohlubujícího metodického semináře.


Písně, cvičení a metodický materiál

NázevPartitura Pdf
Texty k rytmickým a melodickým cvičením Pdf
Hudební praktikum I Pdf