Kurz Jan Hus

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
22. – 24. 11. 2019

 • zavedení kánonů Benedictus a Každé ráno z Kánonické knihy I
 • pakování a opětovné zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – zavedení tónů c2, d2
 • vytváření vlastních dvoutónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých pěti tónů
 • rytmizace říkadel v sudém a lichém metru ze IV oddílu publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • společný zpěv písniček ze sborníku Podzimní písničky
 • příprava písní Jde dívka lesem trnovým a Ach hospodáři náš na příští Vánoční slavnost

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • procvičovat na flétně nové tóny D-C-H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • rytmizovat říkadla z oddílu V publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením

Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou

 • zobcové flétny
 • rozdané písničky Jde dívka lesem trnovým a Ach hospodáři náš
 • sborník Texty k rytmickým a melodickým cvičením

HH – (Hudební Hujeři)

Na sobotní Vánoční slavnosti bude velká příležitost pro zručné instrumentalisty, kteří si mohou připravit následující písně ze sborníku Hopsa pachlátka:
Byla cesta
Den přeslavný
Padla rosa studená
Při vánoci
Sedí vrabček
Ten vánoční čas
Zvěstování panně Marii


Archiv obsahů studia a doporučení k domácí přípravě

V případě, že jste se nemohli opakovaně zúčastnit, naleznete potřebné dřívější přehledy našeho hudebního snažení od roku 2019 zde.


Ti z vás, kterým ani tak nestačí seminární porce hudby, mohou navíc rozšířit svoje dovednosti a nebo si způsobit další hudební zážitek při pravidelných Pátečních zpívánkách.

Jinou formou hudebního vyžití je účast na prožitkových setkáních skupiny VIWA a nebo zapojení do Prohlubujícího metodického semináře.