Kurz Jan Hus

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
13. – 15. 5. 2022

 • opakování kánonů z minulých setkání
 • zavedení nových kánonů Laudate Deum (Kánony II str. 13) a Jubilate Servite (Kánony II str. 17)
 • opakování a procvičení formálního členění v hudbě a pojmu předvětí a závětí
 • seznámení s formou ronda; zažití rytmického a melodického ronda – Hudební praktikum II str. 15 a 16
 • společný zpěv písniček ze sborníku Zelenej se doubečku a Narodil s nám svatý Ján

Doporučená domácí práce

Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou

 • Autorský sborník s 10 vlastními nápěvy na vlastní nebo převzaté texty. Může obsahovat zhudebněná říkadla na 2, 3 nebo pět tónů, pentatonické písničky, skladby komponované s využitím motivické práce, předvětí, závětí nebo formy ronda. Ideální je konkrétní zaměření na určitý typ využití (k výuce v jednotlivých ročních období, pro zpívání s rodinou, pro procvičování matematických nebo mluvnických jevů atd.. Sborník by měl být graficky vhodně vypraven, protože bude autora reprezentovat při letním pobytu na Fořtu. Tady bude mít každý příležitost svůj zpěvník představit a zahrát a zazpívat z něj sám, nebo s pomocí dalších hudebníků, alespoň jednu nejzdařilejší píseň. Zpěvníky budou na místě vystaveny k potěše ostatních seminaristů.
 • zobcové flétny
 • notový sešit nebo papír formátu A4
 • Kánonickou knihu I, II
 • Hudební praktikum II
 • Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • Zpěvník Zpívejme Pánu
 • Publikace Teď proměnami hlasu I
 • Publikaci Nejsnadnější písně a tance s vytištěnou přelepenou opravou stránky 10

HH – (Hudební Hujeři)


Archiv obsahů studia a doporučení k domácí přípravě

V případě, že jste se nemohli opakovaně zúčastnit, naleznete potřebné dřívější přehledy našeho hudebního snažení od začátku semináře v roce 2019 zde.


Ti z vás, kterým ani tak nestačí seminární porce hudby, mohou navíc rozšířit svoje dovednosti a nebo si způsobit další hudební zážitek při pravidelných Pátečních zpívánkách.

Jinou formou hudebního vyžití je účast na prožitkových setkáních skupiny VIWA.


Písně, cvičení a metodický materiál

NázevPartitura Pdf
Texty k rytmickým a melodickým cvičením Pdf
Hudební praktikum I Pdf
Hudební praktikum II Pdf