• zavedení nových kánonů Vítejte všichni přátelé, (Kánonická kniha II – str. 6), Omnia sponte fluant (I/22) a Jubilate servite (II/16)
 • opakování zavedených kánonů z předešlých setkání (viz archiv probraného)
 • osvětlení pojmu hramonie, tvorba akordů v durové tónině, hlavní harmonické funkce, tvoba základní harmonické kadence (Hudebním praktikum III, str. 8)
 • zavádění písniček účastníky semináře podle návodu publikovaného v publikaci Hudebním praktikum III
 • Sborový zpěv nových skladeb k postní době Tělo Krista a Stabat mater ze sborníku Teď proměnami hlasu

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru u nově zvedených kánonů a skladeb uvedených výše
 • osvěžit tvorbu akordů a doplnit harmonickou kadenci tonika – subdominanta – dominanta do tónin G-dur, F-dur a D-dur
 • ověřit nebo nově zapsat termín do tabulky samostatného zavádění písně v některém z následujících seminárních setkání u těch, kteří ještě nezaváděli
 • připravit jednu písneň k zavedení podle zde publikovaného doporučení

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
10. – 2. 2. 2023

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru u nově zvedených kánonů a skladeb uvedených výše
 • samostatné nastudování ve flétnové hřa a zpěvu písně Quem pastores laudavere
 • ověřit nebo nově zapsat termín do tabulky samostatného zavádění písně v některém z následujících seminárních setkání
 • připravit jednu písneň k zavedení podle zde publikovaného doporučení

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
13. – 15. 1. 2023

 • opakování kánonů z minulých setkání Ave Maria, (Kánonická kniha I – str. 5) Zvoňte zvony,
 • zavedení nových kánonů Puer nobis nascitur, Přichází čas vánoční, Strání větřík chladný
 • společná flétnová hra tří středověkých tanců a zpěv písniček Ježíš, náš spasitel a In hoc ani circulo ze sborníku Starodávné skládanie
 • Zavedení nové písně Gaudete

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru u nově zvedených kánonů a skladeb uvedených výše
 • samostatné nastudování ve flétnové hřa a zpěvu písně Quem pastores laudavere
 • ověřit nebo nově zapsat termín do tabulky samostatného zavádění písně v některém z následujících seminárních setkání
 • připravit jednu písneň k zavedení podle zde publikovaného doporučení

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
13. – 15. 5. 2022

 • opakování kánonů z minulých setkání
 • zavedení nových kánonů Laudate Deum (Kánony II str. 13) a Jubilate Servite (Kánony II str. 17)
 • opakování a procvičení formálního členění v hudbě a pojmu předvětí a závětí
 • seznámení s formou ronda; zažití rytmického a melodického ronda – Hudební praktikum II str. 15 a 16
 • společný zpěv písniček ze sborníku Zelenej se doubečku a Narodil s nám svatý Ján

Doporučená domácí práce


V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
22. – 24. 4. 2022

 • opakování kánonů z minulých setkání
 • zavedení nových kánonů Surrexit Dominus vere (Kánony I str. 15) a Dona nobis pacem (Kánony I str. 18)
 • opakování a procvičení formálního členění v hudbě a pojmu předvětí a závětí
 • vytváření závětí k připraveným předvětím – Hudební praktikum II str. 12
 • společný zpěv jarních písniček ze sborníku Zelenej se doubečku

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru u zavedenných kánonů z Hudebního praktika II a Kánonické knihy I a II
 • opakování naučených písniček ze sborníku Zelenej se doubečku zpěvem i flétnovou hrou
 • nově zhudebnit a vzorně graficky zpracovat v přadí již druhou jarní báseň s použitím stručné hudební věty – předvětí a závětí + motivické práce (jako další z vlastních písniček do budoucí sbírky)
 • připravit tuto novou píseň k veřejnému provedení (pochlubení) před kolegy
 • zapsat vlastní závětí do volných taktů – Hudební praktikum II str. 13

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
11. – 13. 3. 2022

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru u zavedenných kánonů z Hudebního praktika II a Kánonické knihy I a II
 • dokonalé zvládnutí flétnové hry analyzovaných písniček z Hudebního praktika II str. 10 a dále
 • opakování naučených písniček ze sborníku Zelenej se doubečku
 • kdo dosud neodevzdal, zkomponovat a v pěkné grafické úpravě zapsat dvě básničky
 • kdo dosud neodevzdal, nově zhudební za pomocí pentatatoniky a svědomým využitím hudebních motivků vybranou básničku z publikace Texty k hudebníma melodickým cvičením
 • nově zhudebnit a vzorně graficky zpracovat jednu jarní báseň s použitím stručné hudební věty – předvětí a závětí + motivické práce (jako další z vlastních písniček do budoucí sbírky)

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
11. – 13. 2. 2022

Doporučená domácí práce


V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
4. – 6. 1. 2022

 • zavedení pentatonických kánonů z Hudebního praktika II
 • zavedení pentatoniky – viz Hudební praktikum II str. 3 a dále
 • vyvození a tvorba tří obligátních pentatonických řad
 • zažití pentatotniky a jejích vlastností v improvizovaném projevu na flétny a orffovy melodické nástroje
 • společný zpěv písniček ze sborníku Zpívánky I

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv u zavedenných kánonů z Hudebního praktika II a Kánonické knihy I
 • dokonalé zvládnutí flétnové hry písniček na 2 – 5 tónů v obou žebřících (transpozice stávajících písniček na 2 – 5 tónů do pravé ruky)
 • procvičovat na flétně nové tóny i dříve zavedené tóny vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”) pro ty, kdo mají stále rezervy
 • opakování naučených písniček ze sborníku Teď proměnami hlasu I a Zpívánky I
 • kdo minule neodevzdal, pak stále vymýšlí a zapisuje melodizaci jednoduchého říkadla poprvé na dva, podruhé na tři tóny s uplatněním doporučení v Hudebním praktiku I na str. 22 a 23 dole, tuto samostatnou práci připravit ke korektuře na nejbližším semináři
 • všichni pak zkomponovat v pěkné grafické úpravě zapsat jedno převzaté říkadlo s pomocí tónů jedné z pentatonických řad a jedno vlastní říkadlo nebo básničku v jiné pentatonické řadě

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
19. – 21. 11. 2021

 • opakování známých kánonů z Kánonické knihy I
 • sluchová analýza rytmického zápisu básnického textu – viz Hudební praktikum I str. 22 a dále
 • předvedení vlastní melodizace říkanky z DÚ
 • opakování zásad melodizace říkadel
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů c1 – d2 a zavedení nového tónu fis1
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí dvou – petitónových motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých tónů obou „žebříků“
 • procvičení hry z not v rámci rozsahu c1 – d2
 • přezkoušení písniček na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle not ve spodním žebříku (transpozice stávajících písniček na 2 – 5 tónů do pravé ruky)
 • společný zpěv písniček ze sborníku Podzimní písničky

Doporučená domácí práce

 • vytisknout a připravit ve hře na flétnu i ve zpěvu písničky na chystanou Vánoční slavnost
 • opakovat zpěv u starších i nově zavedenných kánonů z Kánonické knihy I
 • dokonalé zvládnutí flétnové hry písniček na 2 – 5 tónů v obou žebřících (transpozice stávajících písniček na 2 – 5 tónů do pravé ruky)
 • procvičovat na flétně nové tóny i dříve zavedené tóny vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • opakování naučených písniček ze sborníku Teď proměnami hlasu I a Podzimní písničky
 • kdo minule neodevzdal, pak stále vymýšlí a zapisuje melodizaci jednoduchého říkadla poprvé na dva, podruhé na tři tóny s uplatněním doporučení v Hudebním praktiku I na str. 22 a 23 dole, tuto samostatnou práci připravit ke korektuře na příštím semináři

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
22. – 24. 10. 2021

 • zavedení nového kánonu Vieni spirito creatore a Veni creator z Kánonické knihy I
 • sluchová analýza rytmického zápisu básnického textu – viz Hudební praktikum I str. 22 a dále
 • dvoutónová melodizace rytmického zápisu říkanky
 • osvojení zásad melodizace říkadel
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů c1 – d2 a zavedení nového tónu b1
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí dvou – petitónových motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých tónů obou “žebříků”
 • procvičení hry z not v rámci rozsahu c1 – d2
 • přezkoušení písniček na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle not (viz Hudební praktikum I – str. 31 a dále)
 • společný zpěv písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách a Podzimní písničky

Doporučená domácí práce


V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
24. – 26. 9. 2021

 • zavedení nového kánonu Jubilate coeli a Přátelství z Kánonické knihy I
 • opakování a procvičení rytmického zápisu básnického textu – viz Hudební praktikum I str. 19
 • rytmická cvičení pro osvojení délkových hodnot notového zápisu
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů c1 – d2 a zavedení nového tónu fis1
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých tónů obou “žebříků”
 • procvičení hry z not v rámci rozsahu c1 – d2
 • písničky na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle not (viz Hudební praktikum I – str. 31 a dále)
 • společný zpěv písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách a písně Aby nás Pán Bůh miloval ze sborníku Teď proměnami hlasu I

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv u nově zavedenných kánonů z Kánonické knihy I
 • dokonalé zvládnutí flétnové hry písniček na 2 – 5 tónů v levé ruce (Hudební praktikum I)
 • procvičovat na flétně nové tóny i dříve zavedené tóny vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • osvěžit hrou na tělo jakoukoliv písničku rytmickými hodnotami celé, půlové, čtvrťové a osminové noty
 • opakovat probraná rytmická cvičení ( Hudební praktikum I – str. 6, 17, 18)
 • opakování naučených písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách a Teď proměnami hlasu I

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
21. – 23. 2. 2020

 • opakování a doučení kánonu Cantate Domino
 • zavedení nového kánonu Da pacem Domine z Kánonické knihy I
 • opakování a procvičení rytmického členění v hudbě (celé – šestnáctinové noty) – viz Hudební praktikum I str. 5
 • rytmická cvičení pro osvojení délkových hodnot notového zápisu
 • zápis rytmu podle slyšeného
 • podkládání textu pod notový zápis rytmu
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů d1 – e1, g1 – d2 a zavedení nových tónů c1
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých pěti tónů
 • zavedení hry z not v rámci rozsahu g1 – d2
 • první písničky na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle not (viz Hudební praktikum I – str. 31 a dále)
 • společný zpěv písniček ze sborníku Masopustní muzika

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv u nově zavedenných kánonů (Kánonická kniha I)
 • flétnová hra písniček na 2 – 5 tónů (Hudební praktikum I)
 • procvičovat na flétně nové tóny i dříve zavedené tóny vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • zkoušet doprovázet hrou na tělo jakoukoliv písničku rytmickými hodnotami celé, půlové, čtvrťové a osminové noty
 • opakovat probraná rytmická cvičení ( Hudební praktikum I – str. 6, 17, 18)
 • vypracovat tužkou cvičení s doplňováním not – Hudební praktikum I str. 9
 • opakování naučených písniček ze sborníku Masopustní muzika

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
24. – 26. 1. 2020

 • zavedení kánonů Pějmě Pánu a Cantate Domino z Kánonické knihy I
 • opakování a procvičení rytmického členění v hudbě (celé – šestnáctinové noty) – viz Hudební praktikum I str. 5
 • využití rytmického členění ve snadných rytmických cvičeních v rozsahu celá – osminová nota (Hrátky s rytmem)
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů g1 – d2 a zavedení nových tónů e1 a d1
 • vytváření vlastních dvoutónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých pěti tónů
 • zavedení hry z not v rámci rozsahu g1 – d2
 • první písničky na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle not (viz Hudební praktikum I – str. 31 a dále
 • společný zpěv písniček ze sborníku Zpívánky I

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček na 2 – 5 tónů (kánonická kniha I a Hudební praktikum I)
 • procvičovat na flétně nové tóny e1 a d1 vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • zkoušet doprovázet hrou na tělo jakoukoliv písničku rytmickými hodnotami celé, půlové, čtvrťové a osminové noty
 • opakovat Hrátky s rytmem I ( Hudební praktikum I – str. 6)
 • opakování naučených písniček ze sborníku Zpívánky I

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
13. – 15. 12. 2019

 • zavedení kánonů Gloria, gloria z Kánonické knihy I a Naše zvony pěkně znějí
 • zavedení rytmického členění v hudbě (celé – šestnáctinové noty) – viz Hudební praktikum I str. 5
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – procvičování tónů g1 – d2
 • vytváření vlastních dvoutónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých pěti tónů
 • první písničky na 2, 3, 4 a 5 tónů hrané podle sluchu (viz Hudební praktikum I – str. 31 a dále
 • společný zpěv písniček ze sborníku Hopsa pacholátka

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček na 2 – 5 tónů
 • procvičovat na flétně nové tóny D-C-H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • zkoušet doprovázet hrou na tělo jakoukoliv písničku rytmickými hodnotami celé, půlové, čtvrťové a osminové noty
 • opakování naučených písniček ze sborníku Hopsa pacholátka

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
22. – 24. 11. 2019

 • zavedení kánonů Benedictus a Každé ráno z Kánonické knihy I
 • pakování a opětovné zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • pokračování ve hře na zobcovou flétnu – zavedení tónů c2, d2
 • vytváření vlastních dvoutónových rytmicko-melodických motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • procvičení všech dosud zavedených flétnových tónů pomocí těchto motivků a jejich mechanickým posouváním v rámci zvládnutých pěti tónů
 • rytmizace říkadel v sudém a lichém metru ze IV oddílu publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • společný zpěv písniček ze sborníku Podzimní písničky
 • příprava písní Jde dívka lesem trnovým a Ach hospodáři náš na příští Vánoční slavnost

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • procvičovat na flétně nové tóny D-C-H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění „šuplíčků s fantazií“)
 • rytmizovat říkadla z oddílu V publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
25. – 27. 10. 2019
 • zavedení kánonů Dobrý den, Petře, Jeníku, Salvator mundi a Magnificat
 • pakování a opětovné zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • úvod do hry na zobcovou flétnu – správné nasazení tónu, zavedení tónů H-A-G
 • vytváření vlastních rytmicko-melodických motivků na procivčení těchto tónů (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • rytmizace říkadel v sudém a lichém metru ze IV oddílu publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • společný zpěv písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách a Podzimní písničky
Doporučená domácí práce
 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • procvičovat na flétně nové tóny H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
 • rytmizovat říkadla z oddílu V publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
27. – 29. 9. 2019
 • zavedení kánonů Dobrý den, Radostně zpívej, Vítáme tě, krásné ráno a Gloria tibi Domine
 • zavedení a zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
 • seznámení s obsahem hudebního vyučování na semináři
 • vzájemné představené účastníků semináře a jejich hudebních zkušeností
 • společný zpěv písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách
 • vytváření rytmického doprovodu písní hrou na tělo
 • intonace písniček na 5 tónů formou „rohové kapely“
Doporučená domácí práce
 • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • zkoušet zpívat písničky a doprovázet se na těle