V květnu 2018 jsme se rozhodli jarně otevřít pramen Moravské Dyje nedaleko Panenské Rozsíčky. Počasí bylo vynikající podobně jako nálada, kterou trochu zkalil fakt, že studánka byla nepitná. Tanci a zpěvu to naštěstí nevadilo.