Kurz Přemysl Pitter

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
6. – 8. 12. 2019

 • opakování adventních a vánočních kánonů
 • zavedení nového kánonu Hodie Christus natus est a Ave Maria 2
 • opakování skladeb Ježíš náš spasitel, Solis praevia, Dietky mladé a staré, In hoc ani circulo a In natali Domino ze sborníku Starodávné skládanie
 • zavedení nových sborových písní Gaudete, Quem pastores laudavere a Vánoční noc ze sborníku Vánoční hudba barokních kancionálů
 • společenské pozadí vzniku české barokní hudební tradice ve vztahu k adventní a vánoční době
 • opakování vánočních písní ze sborníku Teď proměnami I
 • pokračování v ukázkovém zavádění písně účastníky semináře

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a flétnovou hru (je-li možná) u nově zavedenných i mírně starších, a dosud bezpečně neukotvených, kánonů a dalších vokálních a instrumentálních skladeb
 • samostatně doučit ve zpěvu i flétnové hře písničky Gaudete a Vánoční roztomilost ze sborníku Vánoční hudba barokních kancionálů
 • příprava k individuálnímu zavedení nové písně

Na příští seminář na Fořtu neopomeňte vzít s sebou

 • zobcové flétny
 • sborníky Zpívejte Pánu píseň novou, Teď proměnami hlasu I, Kánonická kniha I + II, Nejsnadnější intrády a tanečky, Vánoční hudba barokních kancionálů (kdo má), Modální tóniny a další rozdané kánony a písničky na volných listech

Zavádění písní účastníky

Termíny vzorového zavedení nové písně a jejich obsazení


Archiv obsahů studia a doporučení k domácí přípravě

V případě, že jste se nemohli opakovaně zúčastnit, naleznete potřebné dřívější přehledy našeho hudebního snažení od roku 2019 zde.


Hudební hujeři

Jako obvykle je možné zapojit se do společného vyhrávání před sobotní přednáškou. Připraveny jsou dvě skladby z nové kolekce:
Mozart – Allegretto
Mozart – Menuet 1


K dispozici jsou některé další potřebné materiály:

Kánony, lidové a další písničky z jednotlivých zpěvníků známých ze seminářů naleznete v případě potřeby v přehledu další notové produkce Collegia.


Písně, cvičení a metodický materiál

NázevPartitura Pdf
Státní hymna Izraele Ha-tikva Pdf
Lidová z Izraele – Lo jisa goj Pdf
Taizé – Per crucem Pdf
Z Izraele – Vihuda le’olam tešev Pdf
Ben-Uri – Hašivenu Pdf
Michna – O Svatém Václavu Pdf
Texty k rytmickým a melodickým cvičením Pdf
Hudební praktikum I Pdf
Hudební praktikum II Pdf
Hudební praktikum IIIPdf
Teď proměnami hlasu I Pdf
Kánonická kniha IPdf
Kánonická kniha II Pdf
Nejsnadnější intrády a tanečky z 16. a 17. století Pdf


Další materiály budou průběžně přidávány.

Případné náměty, nalezené nedostatky nebo chyby sdělte prosím správci.