Podbělka

Zima asi roku 1977

Jedna vzácná archivní fotografie ze zimního pobytu.Říjen 2004

Návštěvu chaty 30. října 2004 provázel déšť a povalující se mraky. Podle toho také vypadá kvalita fotografií.


Říjen 2004

Je k nevíře, že celý kopec kolem chaty už je prakticky bez lesa, jen v bezprostřední blízkosti se ještě drží jeho zbytky.


Říjen 2004

Pozorní a zasvěcení mohou vystopovat největší proměnu chaty – krátce na přelomu tisíciletí současní správci chaty umně zvětšili všechny okenní otvory a vybavili “pěknými” typizovanými latěčkovými chatařskými okenicemi. Škoda, pro chatu je to velká rána a uvnitř možná o trochu více světla.
Léto 2009

Při poslední návštěvě o prázdninách 2009 jsme našli chatu dobře opravenou a udržovanou. Zjevně sem někdo pravidelně jezdí.


Léto 2009

Detail dveří dokládá, že jejich podoba zůstala po dlouhá desetiletí beze změny.


Léto 2009


Léto 2009

Skoro zázrakem se kolem chaty udržuje stále ostrůvek lesa, přestože celé temeno kopce nad chatou i jeho úbočí směrem k Sušině a částečně i kolem chodníku ke studánce bylo téměř dokonale odlesněno.


Léto 2009

Smrky před chatou, které se nám v dětských dobách zdály být díky náporu větru odsouzeny k brzké záhubě se neuvěřitelně drží skoro ve stejné podobě již celých třicet let.