Kronika objevování, obývání a spravování loveckých chat v oblasti Kralického Sněžníku

Použitá “historická” fotografická dokumentace je až na výjimky z léta 1980.

Podbělka

První skutečná lovecká chata, na kterou jsme začali trvale jezdit od podzimu 1976. Leží na temeni bočního hřebene pod stejnojmenným vrcholem ve výšce asi 1200 m. Prožili jsme tu skutečně krásných 7 let, které ukončil odchod pana lesního Tumy do penze. Tím jsme také pozbyli domovského práva. Skoro to vypadalo, že už jsme v kopcích skončili.


Podbělka podruhé

Chata byla při našem osídlení v žalostném stavu. Díky zatékání eternitovou střechou uhnila celá zadní část střechy přesahující půdorys a zřítila se. Natahat dřevo a plech na rekonstrukci z 2 km vzdáleného nejbližšího dopravně obslužného místa bylo skutečnou víkendovou pochoutkou. Další lopotění při vybavení chaty policemi, výměně prohnilé podlahy a pozdější stavbě rozhledny bylo už téměř oddechovou záležitostí.

Novější podoba.


Bystřina

S doporučením pana lesního Tumy jsme na čas vyměnili údolí Moravy za údolí Prudkého potoka odvodňujícího východní stráně masivu Kralického Sněžníku směrem ke Starému Městu. Někdy kolem poloviny 80 let jsme započali s přáteli z Aviatik klubu s obnovou domku lesního pomocníka sousedícího s výstavní hájovnou. Místo s dravým potokem na samém úpatí strmých svahů a přesto obrácené do pastvin a ke slunci si nás rychle získalo. Po nutných rekonstrukčních a udržovacích pracích jsme tu uspořádali poprvé v roce 1988 hudební a výtvarný tábor a potom ještě několik stejně podařených aktivit.

Novější podoba.


Stříbrnická

Zvelebení domu na Bystřině nám vyneslo dočasnou přízeň lesních pánů a tak jsme mohli několik pěkných zim prožít na této malé chatě ve výšce asi 1100 metrů. Stav chaty byl, jako ostatně v případě všech podobných objektů ve správě lesů, v neutěšeném stavu. Trámy v zadní části byly už sedlé, chata mírně zpošika, kamna fungovala díky zrezivělosti jako televize. Naštěstí si vysloužil objekt novou krytinu a tak náš khaki nátěr chrání svítivý pozinkovaný plech dodnes. Štěstí však netrvalo dlouho. S personální výměnou na polesí jsme opět opustili zvelebený dům i chatu a vrátili se s prosíkem zpět do Dolní Moravy.

Novější podoba.


Vilemína

Tento objekt je trochu netypickým příkladem lovecké chaty. Jako jediná totiž stojí hluboko v údolí na samotném úpatí Kralického Sněžníku u soutoku několika potoků. Netradiční je i její velikost. Zřejmě lepší dopravní přístupnost a snad i jiné původní poslání ji vybavily jednou velikou místností a rzcadlově k ní přes chodbu pak menší místností a za ní ještě prostorou neznámého určení přístupnou zvenčí vraty, snad dřevárkou – dnes bychom řekli garáží.
Při první návštěvě kopců v roce 1970 jsme tu zastihli “zabydlenou” partu mladých lidí z Přerova a Hradce Králové, kteří sem jezdili pravidelně a vedli čilý “společenský” život. Po řadě let prožitých v kopcích zakoupili dole ve vsi nepotřebnou stodolu a adaptovali ji k víkendovým pobytům pro svoje rodiny. Patrioty však zůstávájí nadále a krom toho pečují o Sněžnou chatu.
Vilemínu po výstavbě údolní asfaltky čekal pohnutý osud, ale to už je trochu mladší historie.

Novější podoba.


Hubertka

Tato chata byla častým místem našich zastavení při toulkách a bylo nám líto, že chátrá. Les kolem je už jen vzpomínkou na minulost (soubor fotografií záměrně mapuje stav z roku 1980), nyní se na obrovité holině vzniklé kolem chaty pozvolna derou k nebi nové smrčky. Chata patří ale do polesí Malá Morava a tak se nikdy nepoštěstilo jí vidět i uvnitř – je tu zcela pravidelně úplně pusto.

Novější podoba.


Babuše

Roztomilá chaloupka na skutečně krásném místě obklopena starým lesem, rašelinovými mokřinami a spoustou zvěře, která se v tomto místě v závětří (malé sedlo na hřebenu, výška 1250m) ráda zdržuje. Okouzlovala čistě vybílenou světničkou se záclonkami a klidné místo lákalo ke spočinutí. I z fotografie je patrné důkladné oplechování spodní části, které vedlo k zamezení větrání a napadení houbou. Kritický stav přinutil správce k nákladné sanaci celé spodní části chaty až do výše oplechování. Takovou výjimečné péči si zasloužila díky lovecké atraktivnosti a především nevídané dostupnosti autem.
Novější podoba.


Sršňovka

Trochu atypická chata, která zásluhou svému usazení v blízkosti k civilizace (stojí skoro na dohled od Horní Moravy) zažila mnohé večírky a náročná setkání spojená s výrobou utěšených lahvových lesíků.

Novější podoba.


Zbojnická

Cestou od Sršňovky na Kralický Sněžník nemůžete minout na turistické značce ležící srub. Přáteli lovu je milována pro svoji dostupnost autem i blízkost rozsáhlých ploch mladého lesa. Dlouhá léta o ni pečoval manželský pár z Brna a taky je to na ní vidět. Jako jediná dosud nepotřebovala záchranný zásah.

Novější podoba.


Sněžná

Sněžnou chatu nemine nikdo, kdo stoupá po turistickém chodníku z Dolní Moravy na vrchol celého pohoří. Dnes stojí uprostřed obrovité, větrem důkladně ošlehávané pasece případně zvané Větrná, která svoje hranice neúprosně každým rokem posouvá blíže a blíže k vrcholu. Nyní se díky tomu naskýtá mimořádný výhled na celé údolí. O chatu se celá léta svědomitě starají přátelé, kterým zdejší krajina učarovala podobně jako nám. Proto stále slouží pravidelně k pobytu dětských skupin a lidí, kteří cítí spolu s přírodou.

Novější podoba.


Františka

Kouzelná chaloupka přímo v sedle pod vrcholem Kralického Sněžníku. Jako jediná si zachovala původní členěná okna i okenice. Pro svoji polohu na křižovatce turistických cest se stala útočištěm Horské služby. Ta ji citlivě doplnila anténou na vysílačku a pár desítek metrů vzdálenou větrnou elektrárnou k jejímu pohonu. Jedině tady má opodstatnění povzdech – škoda, že ty mobilní telefony nebyly o něco dříve!

Novější podoba.


Šindelka

Chata našeho srdce, kde mnozí mladí lidé zažili nejpěknější chvíle svých studijních let. Najdete ji přímo pod vrcholem Sušiny ve výšce kolem 1250 m. Díky generační výměně správců lesa se podařilo zakotvit tu s jakousi jistotou prakticky po celá devadesátá léta. A tak si málokdo z MaxiPištíků či Pážat dnes dovede představit příchod Nového roku jinak, než přípitkem ledově křišťálovou vodou z nedaleké studánky. Tyto opravdu nezapomenutelné chvíle jsme chatě vrátili v podobě stovek hodin rekonstrukčních prací, takže má nyní chata naději na bezproblémové přežití dalších aspoň padesáti let.


Šindelka podruhé

Než se do svahu sto metrů pod chatou namísto mechového chodníčku zařízla silnice, patřila Šindelka k těm nejobtížněji přístupným místům. V zimě si výstup vyžádal mnoho hodin skutečného úsilí. V pověstném přístupovém průseku nejedna mladá dáma a muž slzami skropili sněhovou duchnu často sahající k pasu. I proto si zachovala tolik z původního kouzla i vybavení. Má už jako jediná zbytky původního mobiliáře a také čisté vnitřní smrkové obložení z ní dělá skutečný skvost.

Novější podoba.


Strašidla

Po deseti letech usilovné práce ve prospěch chat se stalo nemožné – lesní správci nám nabídli v roce 1994 k pronájmu chatu U strašidel. Přestože tradičně byl objekt považován za nejvíce vybydlený a navíc jeho nadmořská výška neslibovala hřebenové lyžování, neváhali jsme ani vteřinu. Od té doby je chata obydlena souhrnem asi 4 měsíce v roce a díky pravidelným pobytům o všech prázdninách už tu jsou jako doma nejen Maxipištíci a Pážata, ale již také mladší Písklata a Fouklata. Těm ještě musí s batohy trochu pomoci nějaký dopravní prostředek, ale nic nevadí, že tu chybí jak elektřina, tak teplá voda a čistě povlečená postel.

Novější podoba.


A budoucnost?

Celému snažení věnovanému za dlouhá léta péči o chaty a okolní přírodu věnovaly desítky lidí nesmírné množství času, prostředků i svého umu. Tento vklad zůstane natrvalo zapsán jak v našich srdcích, tak i v chatách, pokud připustíme, že i ony mají svoji duši a vnímají láskyplný vztah, který jsme si k nim vytvořili. A tak budoucnost může být jakákoliv, ale vložené úsilí a čisté myšlenky, které vedly všechnu péči k dobrému konci se jistě nikdy neztratí.