Bystřina v létě 2009

Sem na Bystřinu jsme zavítali o prázdninách 2009 skutečně po více než deseti letech. Byli jsme překvapení, že bývalá hájovna zůstala prakticky beze změny – neobydlená, nerenovovaná, ale dobře udržovaná. A stále krásná stejně jako místo samo.


Naposledy jsme tu zaznamenali někdy v průběhu 90. let vznik školky pro pěstování stromků a objekt bývalé hájovny sloužil jako zázemí pro dělníky.


Podle katastru patří dům stále Hanušovické lesní a. s., která je však v nějaké fázi zániku. Dům tedy patrně čeká na nové vlastníky, podobně jako ostatní dva bjekty v těsnéblízkosti.

Toto je dům lesního pomocníka, který jsme v letech 1987 – 1991 obývali, opravovali a kde se také uskutečnil historicky první umělecký tábor s Pištíky. Z tohoto období máme zachovanou jen jedinou černobílou fotografii.


Dnes už je dům také v soukromých rukách. Renovace byla důkladná – plastová okna, bonský šindel a velmi vkusné okno na střeše.Zato okolí studánky zaznamenalo prudké změny.


Základní stavba, kterou jsme vybudovali v létě 1989 nedoznala velkých změn. Naši nerezovou trubku nahradil trochu nevkusný mosazný výtok.

Vročení, pořízené kdysi Pavlínou Knötigovou ze švestkového dřeva, stále připomíná všem kolemjdoucím datum vzniku.


Stříška patří – spolu s vedlejší informační tabulí – do inventáře pořízeného nově Lesy ČR.
Velké proměny se dočkala třetí budova – bývalá rekreační chata. Nový majitel neváhal – kromě celkové rekonstrukce – obehnat celý objekt plotem s betonovými prefabrikovanými sloupky a podobně originální plaňkovou katalogovou výplní.


V zadní části přibyla nezbytná garáž a venkovní krb. Smrková monokultura navazjící na dům, zřejmě získaná do soupravy, byla obehnána supermarketovým pletivem s životností asi tak 10 let. Zabezpečení soukromého majetku vždy je na prvním místě. Zvláště v tomto velmi rušném koutu Kralického Sněžníku.