DETAIL

Madona broumovská

číslo: BR.VV/09
typ: sloup se sochou
katastr: Broumov - Velká Ves
datum katalogizace: 2000-08-15
poslední revize: Revize dne 1.8.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková
skupina: INEX

Mariánský sloup stojí ve vsi před stavením, k němuž náleží. Jedná se o druhotné osazení sochy Panny Marie s dítětem Ježíšem v náručí neobvykle z červeného pískovce (oba s korunkou na hlavě) na nezdobeném sloupu. Hlavice sloupu je prasklá. Nápisy na podstavci jsou špatně čitelné, nesou především modlitbu k Panně Marii a informaci o renovaci Karlem a Jenovefou Kahlerovými roku 1878.


Rozměry
rozměr půdorysu: 50 x 50cm
výška: 480cm
Podnož
Podstavec
půdorys: obdélník
objem: kvádrový
detaily a doplňky: jednolitý,
materiál: kámen
nápisy: špatně čitelný: O libe Mutter Gottes Maria … du bist so … dein Angesicht ist voll der Gnaden. Amen. ze strany: Renoviert von Karl u. Genovefa Kahler 1878. Ostatní strany nečitelné.
Horní část
sloup: kruhový
členění: s římsou (hlavicí)
materiál: kámen
Zakončení
socha: Panna Maria s Ježíškem
materiál: kámen ( červený pískovec)
Datování
datum vzniku: renov. 1878
Charakteristika celku
umělecký dojem, kvalita: klasické
slohové zařazení: baroko / rokoko
Začlenění do krajiny
umístění: ve vesnici
přístup: je přístupná
viditelnost: je vidět z dálky
množství pohledů: více pohledů
Ohrazení
Související stromy
počet: 4
stáří: mladší (v blízkosti)
Poškození
stavební: poškozené drobnosti
povrchu: pokročilá eroze plastiky
jiné: hlavice sloupu prasklá

Doporučení pro obnovu: Mírně poškozené, socha potřebuje opravit, nutné očištění

Další fotografie

Creative Commons License