DETAIL

Křížek s nikou bez hlavy

číslo: BR.VV/08
typ: křížek kompletní
katastr: Broumov - Velká Ves
datum katalogizace: 2000-08-16
poslední revize: Revize dne 1.8.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková
skupina: INEX - Hziar, Jeff

Nepřehlédnutelný barokní pískovcový kříž se nachází ve vsi u silnice obklopený vzrostlými kaštany. Nechali jej postavit Franz a Jenovefa Pohlovi roku 1885. Zadní deska nese záznamy i o dvou renovacích v první čtvrtině 20. století. Ke kříži vedou v současné době rozvalené schůdky se zbytky kovového ohrazení a pískovcových sloupků. Do tří částí rozdělený podstavec nese nápis: Ježíš vzal na sebe utrpení, aby nesl bolesti našich blažených cest (překlad). Nad tímto podstavcem se po každé straně zdvihá sloupek se zdobenou hlavicí, mezi nimi v nice vidíme reliéf sv. Františka s chybějící hlavou. Bohatě zdobená římsa nese kříž s Ukřižovaným a původně i tři postavy pod křížem (dnes jen dvě).


Rozměry
rozměr půdorysu: 158cm
výška: 410cm
Podnož
půdorys: obdélník
členění: jednostupňový
objem: deskový (nízký)
detaily a doplňky: s římsou, schůdky
materiál: kámen
Podstavec
členění: se soklem
objem: kvádrový
materiál: kámen
nápisy: Jesus hat sien Leiden auf sich genommen unseres Wohles Wegen die Schmerzen getragen.
Horní část
pilíř: mnohoúhelník
členění: s římsou (hlavicí)
plastika: nika se sochou sv.Františka
detaily a doplňky: pod římsou reliéf 2 andílků, s volutami nahoře
materiál: kámen
nápis, výjev: Renov. A.F.Birke
další popis: v nice je muž bez hlavy, který má v ruce kříž,
Zakončení
kříž: s Ukřižovaným
kříž-doplňky: postavy (původně 3, dnes jen 2)
materiál: kámen
Datování
Charakteristika celku
umělecký dojem, kvalita: klasické
Začlenění do krajiny
umístění: ve vesnici
přístup: je přístupná
viditelnost: není vidět z dálky
množství pohledů: více pohledů
Ohrazení
ohrazení: kovový plot do sloupků kamenných,
Související stromy
počet: 2
druh: kaštany
stáří: starší (v blízkosti)
seskupení: ukrývají stavbu
Poškození
stavební: chybí podstatné části (1 postava pod křížem, hlava sv.Františka)
povrchu: eroze, zelenkavý povrch
ohrazení: povalené

Doporučení pro obnovu: odstranění křoví, doplnění, celková renovace, doplnění

Další fotografie

Creative Commons License