DETAIL

Kříž na rozhraní

číslo: BR.VV/10
typ: křížek kompletní
katastr: Broumov - Velká Ves
datum katalogizace: 2000-08-21
poslední revize: Revize dne 26.8.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková
skupina: INEX - S. Vondrová

Monumentální barokní pískovcový kříž stojí na rozhraní lesa a louky. Postaven byl 28. června 1787, zřejmě majetným donátorem. Latinské i německé nápisy ve většině případů ukrývají dataci, to u mnohých křížů nenajdeme. Reliéf v úrovni očí znázorňuje Pannu Marii, po stranách jsou nástroje umučení. Přední strana nese nápis: Vy budete umyti Ježíšovo krví (překlad), zezadu připomenuta renovace Barbarou Kahlerovou roku 1852. Vše je zakončeno křížem s Ukřižovaným. Zpracováním, monumentalitou i četností detailů výzdoby se jedná o jeden z nejhonosnějších obejktů svého druhu na Broumovsku vůbec. Souvisí s bohatstvím statků ve Velké Vsi, ke kterým ale změnami v krajině ztratil původní vazbu. O to více bije do očí jeho zdevastování, uražené časti i zanedbané okolní prostranství. Zasloužil by obnovu a ochranu.


Rozměry
rozměr půdorysu: 70 x 30cm
výška: 290cm
Podnož
půdorys: mnohoúhelník
členění: jednostupňový
objem: deskový (nízký)
detaily a doplňky: s římsou, schůdky, vedou k vydlážděnému prostrnství před ním
materiál: kámen
Podstavec
půdorys: mnohoúhelník
členění: jednostupňový
objem: kvádrový
detaily a doplňky: vyobrazení - dekorativní motivy, jednolitý,
materiál: kámen
nápisy: SISTE VIATOR CHRISTIANE ASPICE ET VENERARE SIGNVM SALVTIS QVD POSVERAT … (zvýrazněná písmena-římské číslice- dají po sečtení letopočet 1787)
další popis: reliéf
Horní část
pilíř: čtverec ve předu s projmutými rohy
plastika: reliéf - P.Maria
detaily a doplňky: s frontonem segmentovým, s volutami dole, s římsou
materiál: kámen
nápis, výjev: vpředu: Ihr werdet durch das Blut Jesu gewaschen, 1787 (zvýrazněná písmena-římské číslice- po sečtení 1787); vzadu: Renoviert von Barbara Kahler 1852 den 28ten Juni, 1787. Na bocích hranolu nástroje umučení.
další popis: sv. s uraženou hlavou a končetinami,
Zakončení
kříž: jednoduchý, s Ukřižovaným
kříž-doplňky: nápis: Eli eli lama sabatani
socha: tělo Krista, opět bez hlavy a horních končetin
materiál: kámen
Datování
datum vzniku: 1787
Charakteristika celku
umělecký dojem, kvalita: zlidovělé,
slohové zařazení: baroko / rokoko,
Začlenění do krajiny
umístění: na rozhraní lesa a louky, v území patřícím k vesnici
přístup: hůře přístupná
viditelnost: není vidět z dálky, zarostlá
množství pohledů: více pohledů
Ohrazení
ohrazení: poničené kamenné sloupy, mezi nimi bylo kovové ohrazení,
Související stromy
Poškození
stavební: chybí drobnosti, poškozené detaily, rozvalené schodiště a stupně,
povrchu: zelenkavý povrch, eroze
ohrazení: povalené,
jiné: Pařezy narušují dlažbu.

Doporučení pro obnovu: úpravou okolí: posečení trávy, obnova starého plůtku, vyčištění a doplnění detailů, zrušení divokého tábořiště

Další fotografie

Creative Commons License