DETAIL

Křížek na louce

číslo: HN/03
typ: křížek kompletní
katastr: Hynčice
datum katalogizace: 2003-07-31
poslední revize:
skupina: Ondřej Mikušek, Pavlína Cikrytová, revize Sixtus Bolom

Značně poničený cele pískovcový kříž se nachází uprostřed louky. V barokním slohu byl zhotoven roku 1795. Z četných reliéfů (na čelní straně zřejmě Panna Maria), volut a jiných ozdob či nápisů, nacházejících se ze všech stran, se mnoho identifikovat nedá.


Další fotografie

Creative Commons License