DETAIL

Kříž naproti fabrice

číslo: HN/02
typ: křížek kompletní
katastr: Hynčice
datum katalogizace: 1999-07-13
poslední revize:
skupina: Ondřej Mikušek, Dan Kubíček

Historizující kříž se nachází u silnice vprostřed vsi. Roku 1885 jej nechal postavit Wilhelm Kahler, jen o dvanáct let později proběhla renovace. Reliéf Panny Marie je na čelní straně takřka pravoúhlého podstavce doplněn reliéfy na bocích, znázorňujícími sv. Václava a archanděla Michaela. Na vrcholu byl osazen kovový křížek s Ukřižovaným. Kříž není nijak zanedbaný, okolí zpříjemňují květiny nacházející se uvnitř ohrazení.


Creative Commons License