Seminář Rudolf Steiner

Archiv obsahů vyučování a doporučené domácí práce


V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
20. – 23. 10. 2023

  • zavedení kánonů Už vstávejte, vy spáči, Salvator mundi a Magnificat
  • opětovné zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
  • úvod do hry na zobcovou flétnu – správné nasazení tónu, zavedení tónů H-A-G
  • vytváření vlastních rytmicko-melodických motivků na procivčení těchto tónů (plnění “šuplíčků s fantazií”)
  • rytmizace říkadel v sudém a lichém metru ze IV oddílu publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením
  • společný zpěv písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách a Podzimní písničky

Doporučená domácí práce

  • opakovat zpěv a ev. flétnovou hru (u těch kdo umí) u nově zavedenných kánonů a písniček
  • procvičovat na flétně nové tóny H-A-G vytvářením a pravidelným opakováním jednoduchých čtyřdobých motivků (plnění “šuplíčků s fantazií”)
  • rytmizovat říkadla z oddílu V publikace Texty k rytmickým a melodickým cvičením

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
29. 9 – 1. 10. 2023

  • zavedení kánonů Dobrý den, Radostně zpívej, Vítáme tě, krásné ráno a Gloria tibi Domine
  • zavedení a zažití pojmů takt – doba – rytmus hrou na tělo
  • seznámení s obsahem hudebního vyučování na semináři
  • vzájemné představené účastníků semináře a jejich hudebních zkušeností
  • společný zpěv písniček ze sborníku Písničky o jablíčkách
  • vytváření rytmického doprovodu písní hrou na tělo

Doporučená domácí práce

  • opakovat zpěv a ev. nástrojovou hru (kdo umí) u nově zvedených kánonů a písniček s rytmickým doprovodem
  • vyprostit ze zapomění nebo pořídit zobcovou flétnu

Pravidelně je možné zapojit se do společného vyhrávání před sobotní přednáškou.
Ti, kdo se hodlají přidat, nastudují pečlivě vhodný hlas ze str. 6 – 8 ze sborníku
Nejsnadnější intrády a tance (flétny).
Nejsnadnější intrády a tance (smyčce).