Seminář Přemysl Pitter

Archiv obsahů vyučování a doporučené domácí práce
III. rok 2019 – 2020

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
17. – 19. 1. 2020

 • opakování nejen adventních a vánočních kánonů
 • zavedení nového kánonu Alleluia (I. kniha – str. 3) a O světle (II/20)
 • zavedení a vyložení pojmu akord, jeho tvorba a funkce
 • akordy harmonické kadence (tonika – subdominanta – dominanta) a jejich využití při hramonizací písní na 5 tónů
 • pokračování v ukázkovém zavádění písně účastníky semináře
 • sborový zpěv a hra na nástroje ve skladbě anonymního autora Aria pastoritia ex D “ Hej, Hej, co se stalo nenadále“
 • opakování písní ze sborníku Vánoční hudba barokních kancionálů

Doporučená domácí práce

 • vypracovat analýzu základních akordů v Hudebním praktiku III – str. 10
 • opakovat zpěv a flétnovou hru (je-li možná) u nově zavedenných i mírně starších, a dosud bezpečně neukotvených, kánonů a dalších vokálních a instrumentálních skladeb
 • samostatně doučit ve zpěvu i flétnové hře písničky Gaudete a Vánoční Puer nobis nascitur, Quem pastorel ludavere a Vánoční roztomilost ze sborníku Vánoční hudba barokních kancionálů
 • příprava k individuálnímu zavedení nové písně

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
6. – 8. 12. 2019

 • opakování adventních a vánočních kánonů
 • zavedení nového kánonu Hodie Christus natus est a Ave Maria 2
 • opakování skladeb Ježíš náš spasitel, Solis praevia, Dietky mladé a staré, In hoc ani circulo a In natali Domino ze sborníku Starodávné skládanie
 • zavedení nových sborových písní Gaudete, Quem pastores laudavere a Vánoční noc ze sborníku Vánoční hudba barokních kancionálů
 • společenské pozadí vzniku české barokní hudební tradice ve vztahu k adventní a vánoční době
 • opakování vánočních písní ze sborníku Teď proměnami I
 • pokračování v ukázkovém zavádění písně účastníky semináře

Doporučená domácí práce

 • opakovat zpěv a flétnovou hru (je-li možná) u nově zavedenných i mírně starších, a dosud bezpečně neukotvených, kánonů a dalších vokálních a instrumentálních skladeb
 • samostatně doučit ve zpěvu i flétnové hře písničky Gaudete a Vánoční roztomilost ze sborníku Vánoční hudba barokních kancionálů
 • příprava k individuálnímu zavedení nové písně

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
15. – 17. 11. 2019

 • opakování dosud málo zapamatovaných kánonů a instrumentálních skladeb z minulých setkání
 • zavedení kánonu Domine refugium a Pietas omnium z Kánonické knihy I
 • opakování skladeb Ježíš náš spasitel a Solis praevia ze sborníku Starodávné skládanie
 • zavedení nových písní Dietky mladé a staré, In hoc ani circulo a In natali Domino ze sborníku Starodávné skládanie
 • společenské pozadí vzniku české hudební humanistické tradice
 • pokračování v ukázkovém zavádění písně účastníky semináře

Doporučená domácí práce


V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
18. – 20. 10. 2019

 • opakování dosud málo zapamatovaných kánonů a instrumentálních skladeb z minulých setkání
 • zavedení kánonu Benedicamus a Audi Domine z Kánonické knihy I
 • zavedení skladeb Ježíš náš spasitel, Náš předobrý Václav král a Solis praevia ze sborníku Starodávné skládanie
 • důkladné zažití Lydického modu ze sborníku Modální tóniny
 • metodika zavádění nové písně s dětskou skupinou
 • první ukázkové zavádění písně účastníky semináře

Doporučená domácí práce

 • stále opakovat zpěv a flétnovou hru (je-li možná) u nově zavedenných i mírně starších a dosud bezpečně neukotvených kánonů, instrumentálních skladeb a písniček
 • příprava k naučení nové písně
 • sdělit M. P. termín vzorového zavedení nové písně u těch, kteří nebyli přítomni, dosud se nezapsali a nebo jejich jméno zůstalo nečitelné, aby jim mohl být rezervován

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
20. – 22. 9. 2019
 • zavedení kánonu Ave Maria z Kánonické knihy I
 • opakování dosud málo zapamatovaných kánonů z letního setkání na Fořtu
 • opakování nejstarších hudebních památek (Seikilova Píseň, Odyssee, gregoriánské Kyrie, Sv. Václave, Buoh všemohúci); některé z nich z nového sborníku Starodávné skládanie
 • zavedení a procvičení skladeb Oče náš, Tři středověké tance ze stejného sborníku včetně flétnové hry
 • Sborový zpěv a hra na flétny repertoiru pro vystoupení v rámci výstavy WŠ Jinonice na Portheimce včetně nastudování nové písničky Což se mě má milá ze sborníku Teď proměnami hlasu II
 • předvedení vlastních písničkových sborníků u těch, kteří nebyli v létě na Fořtu
Doporučená domácí práce
 • stále opakovat zpěv a flétnovou hru (je-li možná) u nově zavedenných i mírně starších a dosud bezpečně neukotvených kánonů a písniček
 • předvedení sbírky deseti vlastních autorských písní u těch, kteří ještě neměli příležitost se pochlubit

V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
17. – 19. 5. 2019
 • zavedení kánonů Omnia sponte fluant a Alleluia z Kánonické knihy I
 • opakování dosud málo zapamatovaných kánonů Per crucem a hebrejských kánonů Hašivenu, Lo jisa goj a Vihuda leolam tešev – viz níže
 • zavedení pojmu melodické rondo a jeho praktické zažití (Hudební praktikum str. 16)
 • zavedení a procvičení vokálně – instrumentálního ronda ronda Ráj domova (Hudební praktikum str. 26)
 • Sborový zpěv a hra na flétny písně Hevenu šalom alejchem a Cadik katamar zavedení písně Alta trinita Beata Teď proměnami hlasu I
Doporučená domácí práce
 • stále opakovat zpěv a flétnovou hru (je-li možná) u nově zavedenných i mírně starších a dosud bezpečně neukotvených kánonů a písniček
 • dokončení a kompletace sbírky deseti vlastních autorských písní