DETAIL

Kaple sv. Jana Nepomuckého

číslo: MR/25
typ: kaple
katastr: Martínkovice
datum katalogizace: Foto 01-2005
poslední revize:
skupina: MP - foto, nutno kreslit a dokumentovat!

Kaple se sochou je postavena naproti skladům závodu Veba a.s. Kaple je zdobena dvěma bílými pilastry zakončenými pseudojónskými hlavicemi. Patky a hlavice jsou vypracovány z pískovce. Do štítu kaple je vsazen pískovcový reliéf Božího oka. Vstupní prostor do kaple je ohraničen pískovcovými úseky profilovaných říms. Kamenný pilíř se svatým Janem Nepomuckým je umístěn v kapli na betonové základně. Navazující kvádrový podstavec je vpředu ozdoben reliéfem Božího beránka držícího kříž. Navazující pilíř je ve spodní části obohacen o reliéf zobrazující výjev „svržení sv. Jana Nepomuckého z Karlova mostu do řeky Vltavy“. Reliéf je po stranách ohraničen volutami. Nad reliéfem je umístěna rokajová kartuš s nápisem identifikujícím světce. Nad touto kartuší je vytvořen reliéf jazyka obklopený svatozáří, který je vsazen do stylizovaných oblak mezi dvě hlavičky andílků. Pilíř je ukončen zdobnými reliéfy čtyř hlaviček andílků. Skulptura světce spočívá na plintu. Sv. Jan Nepomucký stojí heraldicky na levé noze. Pravou nohu má mírně povykročenou. Krucifix drží ve svém levém předloktí. Pravou rukou přidržuje krucifix u nohou Ukřižovaného. Hlava světce je pokryta biretem a je nakloněna dolů ke krucifixu. Dále je hlava světce ozdobena kovovou svatozáří s pěti pozlacenými hvězdami.


Další fotografie

Creative Commons License