DETAIL

Znovuzrozený v poli

číslo: MR/24
typ: křížek nekompletní
katastr: Martínkovice
datum katalogizace: 2003-11-22
poslední revize: 10-01-2005 MP Fotografování objektu Objekt znovu dosti hrubě povalen, podnož rozbita a posunuta stranou. Škoda zmařené snahy.
skupina: M. Poláček, J. Vochomůrka

Kamenný pilíř je situován na pěšině mezi poli. Celý objekt je vyhotoven z božanovského pískovce. Základna skulptury je tvořena dvěma pískovcovými deskami. Navazující podstavec je v dolní části zdůrazněn rozšířeným profilem. Přední strana podstavce je ozdobena německým nápisem, který je umístěn ve vytesaném orámování obdélníkového tvaru. Stejná orámování jsou vytvořena po obou stranách podstavce. Na heraldicky levém boku podstavce je v obdélníkovém rámu vytesána datace objektu. Na heraldicky pravém boku podstavce jsou ve stejném útvaru vytesány iniciály pořizovatele. Na zadní straně podstavce je dochován otvor po kovové podpěře. Podstavec je ukončen přesahující římsou s výžlabkovou simou. Na podstavec usedá kónicky se zužující pilíř. Přední strana podstavce je zdobena reliéfem Máří Magdalény. Světice stojí na stylizované skále. Heraldicky vlevo od světice je vytvořen reliéf poháru s mastí. Nad světicí je pilíř ozdoben reliéfem Božího beránka se svatozáří nesoucího kříž. Boží beránek je leží na stylizovaných oblacích. Celé přední strana pilíře je poškozena. Obě boční strany pilíře jsou zdobeny vytesaným obdélníkovým orámováním, které je na kratších stranách konkávně prohnuto. V orámování jsou vytvořeny plastické kruhové terče. Pilíř je ukončen kovovým čepem.


Další fotografie

Creative Commons License