DETAIL

S kulatým medailonem

číslo: MR/19
typ: křížek nekompletní
katastr: Martínkovice
datum katalogizace: 2000-08-10
poslední revize:
skupina: INEX - obr. - nutno dokumnetovat!, J. Vochomůrka

Kamenný pilíř je situován na travnaté ploše v blízkosti pole. Umístěn je na pískovcové kvádrové základně. Celý objekt je vyhotoven z božanovského pískovce. Navazující podstavec je stylizován do podoby skaliska. Pilíř usedající na podstavec je ve spodní části ozdoben německým nápisem. Na heraldicky levé straně podstavce je vytesána datace. Pilíř se směrem nahoru kónicky zužuje. Uprostřed pilíře je umístěna klasicistní kartuš, která je tvořena olivovou ratolestí. V kartuši jsou patrné čtyři otvory pro uchycení medailonu. Na zadní straně pilíře je vytesán nápis informující nás o zřizovateli a obnoviteli objektu. Pilíř je v horní části ozdoben oblounem ohraničeným dvěma pásky. Pilíř a hlavice jsou vytvořeny z jednoho kusu kamene. Pilíř je zakončen mohutnou římsou, uprostřed nahoru vzedmutou, vytvářející oblouk. V hlavici je dochován zkorodovaný čep. Na zadní straně pilíře je v kameni otvor po podpěře a dochované jsou i dva železné držáky.


Další fotografie

Creative Commons License