DETAIL

Kříž nad Martínkovicemi

číslo: MR/11
typ: křížek kompletní
katastr: Martínkovice
datum katalogizace: 2000-08-23
poslední revize: Revize MP 22.11.03 - chybí foto a pro vyfocení nutné odstranění křoví -výmladků. Obrázek proporčně neodpovídá., foto 4-2004 - křoví odstraněno
skupina: INEX - S. Vondrová; J. Vochomůrka

Kamenný pilíř zakončený litinovým krucifixem je vyhotoven z božanovského pískovce. Celek je postaven na kvádrové pískovcové základně. Navazující podstavec není ozdoben nápisem. Podstavec je v horní části obrouben oblounem a páskem. Na podstavec usedá mohutný hranolový pilíř. Na čelní straně je zdoben německým nápisem. Nápis je vsazen do mírně vpadlé obdélníkové plochy. Na heraldicky levé straně pilíře je jednoduchá oválná kartuš, v níž jsou dochované čtyři otvory pro upevnění desky či medailonu. Na pilíř usedá čtvercová hlavice. Ta je směrem nahoru zdobena oblounem a dvěma bohatě profilovanými římsami. Na hlavici je upevněn černý litinový krucifix s vlastní podpěrou, která je vsazena do zadní strany pilíře. Na zadní straně pilíře jsou vytesána jména pořizovatelů s datací.


Další fotografie

Creative Commons License