DETAIL

Sloupek v travnaté zahradě

číslo: MR/07
typ: křížek nekompletní
katastr: Martínkovice
datum katalogizace: 1999-07-14
poslední revize:
skupina: Tereza Matlová, Petra Čumová

Kamenný pilíř je vyhotoven z božanovského pískovce. Na nynější místo byl objekt přemístěn počátkem devadesátých let 20. století z martínkovických polí. Základna kamenného pilíře chybí. Podstavec je volně vsazen do země. Na čelní straně podstavce je vytesán německý nápis. Horní část podstavce je ukončena obvodovou profilovanou římsou, uprostřed volutovitě stáčenou. Na heraldicky levé straně podstavce je vytesáno jméno pořizovatele. Na pravé straně je vytesána datace. Na podstavec navazuje pilíř, který je v dolní části zdoben plastickými volutami. Mezi volutami se nachází reliéfní symbolika Kristova monogramu IHS. Horní část pilíře je ozdobena kartuší, tvořenou vavřínovými svitky, ve které byl umístěn dnes již neexistující medailon světce. Na bočních stranách pilíře jsou dvě plastické rozety znázorňující květ kopretiny. Horní partie pilíře je odsazena profilovanou římsou, po stranách vroubenou plastickými volutami, mezi kterými je plastický mariánský monogram. Směrem nahoru se tato část zužuje v plintus.


Další fotografie

Creative Commons License