DETAIL

Nepomucký s chaloupkou - plastika

číslo: MR/01
typ: pilíř se sochou
katastr: Martínkovice
datum katalogizace: 1999-07-14
poslední revize:
skupina: Tereza Matlová, Petra Čumová, J. Vochomůrka (2002)

Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého je umístěn v travnatém porostu pod stromem. Objekt se nachází na levé straně obecní komunikace, v horní části obce, ve směru k myslivně. Skulptura je vyhotovena z božanovského pískovce. Celek je tvořen čtyřmi částmi. Na kvádrovou pískovcovou základnu navazuje podstavec, vpředu s nečitelným nápisem. Přední část podstavce je mírně vydutá. Nápis je situován ve vpadlém rámování s vykrojenými rohy. Podstavec je zakončen páskem a ustupující simou. Na podstavec usedá pilíř, který je uprostřed zdoben bohatě profilovaným reliéfem světce se svatozáří. Pod nohama světce je nečitelný nápis, po stranách orámovaný rokokovou páskovou dekorací, která obepíná reliéf po celém jeho obvodu. Nad reliéfem světce je umístěn reliéf Panny Marie s děťátkem obklopený svatozáří. Pilíř je zakončen deskovou stupňovitou římsou, částečně vpřed vydutou. Na římsu navazuje plintus se sochou svatého Jana Nepomuckého. Sv. Jan Nepomucký stojí na heraldicky levé noze, pravou nohu má mírně pokrčenou a povykročenou. V heraldicky pravém předloktí drží sv. Jan Nepomucký krucifix, který přidržuje levou rukou u paty Ukřižovaného. Hlava světce je skloněna heraldicky vpravo ke krucifixu. Rozeznatelné jsou jednotlivé části liturgického roucha. Biret, kapuce, almuce, rocheta a klerika. Na zadní straně je vytesána datace a nápis identifikující světce.


Další fotografie

Creative Commons License