DETAIL

Sv. Florián v poli

číslo: HM/17
typ: socha na pilíři
katastr: Heřmánkovice
datum katalogizace: 1999-07-14
poslední revize: Revize dne 30.7.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková.
skupina: Hana Navrátilová, Kristína Korčeková, Elena Bartošová


Rozměry
rozměr půdorysu: 120 x 90
výška: 400
Podnož
půdorys: obdélník
členění: vícestupňový
objem: kvádrový
materiál: kámen (pískovec)
Podstavec
půdorys: mnohoúhelník
členění: jednostupňový
objem: kvádrový
materiál: kámen (pískovec)
nápisy: čitelný jen letopočet 1811
Horní část
pilíř: komolý (zužuje se)
členění: s římsou (hlavicí)
plastika: reliéf
detaily a doplňky: s volutami dole, s volutami nahoře,
materiál: kámen
nápis, výjev: Sv Jiří s drakem, vlevo klečící modlící se postava v řeholním nebo knížecím rouchu s pokrývkou hlavy.
Zakončení
socha: Sv. Florián
materiál: kámen
Datování
datum vzniku: 1811
Charakteristika celku
umělecký dojem, kvalita: zlidovělé
slohové zařazení: baroko / rokoko
Začlenění do krajiny
umístění: v poli
přístup: je přístupná
viditelnost: je vidět z dálky
množství pohledů: tři či čtyři pohledy
doplňky: posed
Ohrazení
Související stromy
počet: 2
druh: lípa
stáří: starší
seskupení: objekt uprostřed
Poškození
stavební: narušena statika celého objektu
povrchu: porostlý mechem

Doporučení pro obnovu: obnovit statiku

Další fotografie

Creative Commons License